Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Trøndelag fylkeskommune

PP-rådgiver

Offentlig forvaltning

PP-tjenesten i Trøndelag Fylkeskommune søker etter engasjert, dyktig og utviklingsorientert medarbeider som har god kjennskap til og erfaring fra PP-tjenestens arbeidsområder. Vi har nå ledig en midlertidig 100% stilling som PP-rådgiver i perioden 15.08.22 – 01.08.23. Stilingen er knyttet til vårt team i Trondheim.

Den fylkeskommunale PP-tjenesten arbeider opp mot de videregående skolene og lærekandidater/lærlinger i bedriftsopplæring. Tjenesten har også ansvaret for barn i grunnskolealder som bor i barnevernsinstitusjoner i fylket. PPT er organisert under Avdeling for utdanning og kompetanse, men er i stor grad en desentralisert og teambasert tjeneste som jobber tett på skolene. PPT skal bidra til at ungdom med ulike og sammensatte vansker får et meningsfylt og tilfredsstillende opplæringstilbud. Dette innebærer direkte arbeid med elever og lærekandidater/lærlinger, og samarbeid med ansatte i skole og bedrifter. PPT er en del av skolens støttesystem når det gjelder tilrettelegging av opplæringen og forebygging av frafall. Som PPT-ansatt må man bruke sin kompetanse både ut fra et individperspektiv og systemperspektiv. Dette innebærer blant annet å gi råd, veiledning og kursing i hvordan forstå og håndtere ulike læringshindringer.

Arbeidsoppgaver:

 • Sakkyndig vurdering av elevers, lærekandidaters og lærlingers med behov for spesialundervisning eller annen form for særskilt tilrettelegging.
 • Kartlegge, utrede, vurdere og foreslå tiltak.
 • Samtale/arbeide med enkeltelever/grupper.
 • Veilede lærere og miljøpersonell
 • Veilede lærlinger, lærekandidater og bedrifter.
 • Samarbeide tett med skole og andre faginstanser.
 • Lede og/eller delta i prosjektrettet arbeid og drive forebyggende arbeid.
 • Bidra til å videreutvikle PPT i henhold til sentrale og lokale føringer.

Kvalifikasjoner:

 • Utdanning på hovedfag-/masternivå innenfor spesialpedagogikk/pedagogikk/psykologi
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne, samt beherske nødvendige dataverktøy.
 • Bred utrednings- og testkompetanse innenfor PPT sine arbeidsområder, spesielt vil kompetanse på lese- og skrivevansker og språkvansker bli vektlagt.
 • Erfaring med systemrettet arbeid.
 • Erfaring fra arbeid med kompetanseutvikling i skolen
 • Erfaring fra veiledningsarbeid med lærlinger, lærekandidater og bedrifter
 • Det blir lagt vekt på personlig egnethet.

Personlige egenskaper:

 • Kan jobbe selvstendig, men også vise gode samarbeidsferdigheter i team.
 • Har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner.
 • Har stor arbeidskapasitet, og kan jobbe strukturert og systematisk.

Vi tilbyr:

 • Varierte arbeidsoppgaver innenfor et spennende og utfordrende fagfelt.
 • Et tverrfaglig og spennende arbeidsmiljø i en tjeneste i utvikling.
 • Fleksibel arbeidstid
 • Lønn etter avtale
 • Bedriftshelsetjeneste