• Bedrift
  Kongsberg kommune
 • Søknadsfrist
  23.12.2022
 • Heltid/Deltid
  Heltid
 • Ansettelsesform
  Fast
 • Bransje
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring
  Ønskelig
 • Adresse
  3616, KONGSBERG
  KONGSBERG
  Norge
 • Antall stillinger
  1
 • karriere-kode
  4256318
 • Se her for andre jobber fra Kongsberg kommune
 • Oppdatert 07.12.2021
Ledig stilling

Kongsberg kommune

PP-rådgiver

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

PPT-OT for Numedal og Kongsberg består av kommunene Kongsberg, Flesberg, Rollag og Nore og Uvdal, samt Viken fylkeskommune. Kongsberg kommune er vertskommune, og i byen er også våre kontorer.

PPT-OT leverer tjenester etter Opplæringsloven og Barnehageloven, og PPT-OT for Numedal og Kongsberg er en 'gjennomgående tjeneste'. Det betyr at tilbudet på tjenestene omfatter barnehager, grunnskoler, videregående skoler og voksne med behov på grunnskolens områder. Vi er til sammen 19 medarbeidere, med fokus på god kvalitet i tjenestenes forskjellige ledd, og er opptatt av tidlig innsats og forebygging for barn og unge i deres ulike livsfaser. PPT-OT er i en spennende utvikling med Alle Med, BTI og Tverrfaglige team.

 

Kort om stillingen:

PPT-OT har ledig fast 100% stilling i som pedagogisk-psykologisk rådgiver. Arbeidssted er Kongsberg rådhus, i fine nyoppussede lokaler. Arbeidsoppgaver vil bli tilknyttet barnehagesektoren, med PP-rådgivning, organisasjonsutvikling og deltakelse i faste møter samt teamarbeid. 

 

Vi tilbyr:

Varierte og spennende arbeidsoppgaver i et stort og trivelig fagmiljø.  PPT-OT har teamorganisering, og stillingen blir fortrinnsvis lagt til området småbarn. Du vil få oppleve utviklingsmuligheter i vårt fagmiljø, deltakelse i faggrupper etter ønske, og ha mulighet til personlig utvikling innenfor felt som du finner av interesse.

PPT-OT legger vekt på samarbeid på tvers av instanser, BTI, og Tverrfaglig team, Ressursgruppemøter er naturlige samarbeidsformer som du blir godt kjent med. 

Som PP-rådgiver vil du ha handlingsrom for selvstendig utøvelse av arbeidet, samtidig som vi jobber analytisk i team. Vi gir våre medarbeidere gode muligheter til utvikling og kompetanseheving gjennom etterutdanning, kurs og kollegial veiledning, samt deltakelse i Kongsbergregionens utviklingsprogram – Alle Med under ledelse av Høyskolen Innlandet, SEPU.

PPT-OT anvender nye programvarer for sak- og arkivsystem, Visma Flyt PPT.

PPT-OT legger til rette for et godt og helsefremmende arbeidsmiljø. Vi har fleksibel arbeidstid, god pensjonsordning og gruppelivsforsikring. PPT-OT tilbyr konkurransedyktig lønn.

 

Innhold i stillingen:

Arbeidsoppgavene vil være variert deltakelse i utredning, veiledning, rådgivning og tverrfaglig støtte av tiltak i barnehagene. Som sakkyndig vil du erfare samarbeid med kommunenes ulike instanser, veiledning av familier og ansatte i barenhager, og utvikling i et pedagogisk lærende fellesskap. Som PP-rådgiver vil du ha faste barnehager som du følger opp, og teamtid internt ukentlig. 

 

Krav og ønsker til deg:

Vi søker en trygg medarbeider med barnehagelærer/mastergrad i fagkretsen, som har erfaring fra PPT, og som er meget godt kjent med barnehagesektoren. Du har gjerne jobbet som pedagogisk leder, eller på annen måte hatt ansvar innenfor fagfeltet. 

Av erfaringer ønsker vi at du har kjennskap til, og lengre erfaring med utvikling av barnehagefeltet, og at du har tanker om ‘fremtidens barnehager og PPT sammen i utvikling'. Kompetanse på, eller erfaring med PP-rådgivning og utviklingsarbeid i samarbeid med barnehager vil bli vektlagt. Kompetanser på kognitive tester som WPPSI, Reynell o.l vil også være en fordel. Det samme gjelder screeningsmateriell en tradisjonelt forbinder med arbeid med kartlegging av barn i barnehagene. 

Vi ønsker at du har interesse for tidlig innsats gjennom tverrfaglig samarbeid. Dette innebærer at du må ha gode samarbeids- og kommunikasjonsevner, selvstendighet og faglig trygghet. 

Personlig egnethet og erfaring med målgruppen vil bli vektlagt. Gode ferdigheter i norsk muntlig og skriftlig er en forutsetning. Har du gode kommunikative ferdigheter i engelsk er det også en fordel. Det gjøres oppmerksom på at kjøring med egen bil i tjenesten er en forutsetning og dekkes etter Statens regulativer.

 

Formelle kvalifikasjonskrav:

 • Barnehagelærer med Mastergrad innen pedagogikkfeltet; evt med nært forestående avslutning innenfor studiet
 • Testkompetanse
 • Kompetanse på emner omhandlende sosiale og emosjonelle vansker, atferd, språk/utvikling o.l
 • Veiledning/rådgivning

 

Annet:

Arbeidstakere tilsettes i Kongsberg kommune. Ta gjerne kontakt med Kenneth Didriksen på telefon: 97 10 14 70, eller e-post: kenneth.didriksen@ppt-ot.no for nærmere opplysninger.

Tilfredsstillende politiattest må leveres snarest etter eventuelt tilbud om stilling. 

 

Søknad:

Vi ber om at søkere benytter vårt elektroniske søknadsskjema i Kongsberg kommune.  Vennligst fyll ut elektronisk søknadsskjema og øvrige informasjoner så fullstendig som mulig. Attester og vitnemål skal tas med til et eventuelt intervju.

Det vil etter søknadsfristens utløp utarbeides en offentlig søkerliste. Søkere som ønsker å være unntatt offentlighet må begrunne dette særskilt. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i Offentleglova. Hvis det etter kommunens vurderinger ikke foreligger en særskilt grunn, vil søkeren bli offentliggjort. Søker vil i et slikt tilfelle bli kontaktet på forhånd.

 

 • Bedrift
  Kongsberg kommune
 • Søknadsfrist
  23.12.2022
 • Heltid/Deltid
  Heltid
 • Ansettelsesform
  Fast
 • Bransje
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring
  Ønskelig
 • Adresse
  3616, KONGSBERG
  KONGSBERG
  Norge
 • Antall stillinger
  1
 • karriere-kode
  4256318
 • Se her for andre jobber fra Kongsberg kommune
 • Oppdatert 07.12.2021