Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Gjøvik kommune

PP- rådgiver 100 % fast stilling

Offentlig forvaltning

Beskrivelse av arbeidsstedet:

PP-tjenesten og logopedtjenesten har til sammen 14 stillinger fordelt på ulike faggrupper. PP-tjenesten inngår i Barn-og Familie (PP-tjenesten, Helsestasjonen, Tverrfaglig familieteam, Ung i Gjøvik m/ helsestasjon for ungdom, BOFIN - Bofellesskap og Inkludering), som er en del av sektor Oppvekst.

Arbeidsoppgaver:
 • Alle ansatte i PPT samarbeider med barnehager og skoler og med andre instanser slik at barn og unge får helhetlige og samordnede tiltak.
 • Tidlig innsats er sentralt.
 • Arbeidet vil i hovedsak rettes mot barn i barnehage og skole.
 • En systemisk forståelse ligger til grunn for arbeidet.
 • Tverrfaglig samarbeid er sentralt.
 • Sørge for nødvendig kartlegging som grunnlag for veiledning og sakkyndighetsarbeid.
 • Være sakkyndig instans der opplæringsloven krever det.
 • Gi veiledning til foreldre og barn. 
 • Gi veiledning til ansatte i barnehage og skole.
 • Bidra til kompetanse- og organisasjonsutvikling i samarbeid med skole- og barnehage.
 • PP-ansatte skal bidra til å skape et godt samarbeidsklima.

 Kvalifikasjoner:

 • PP-rådgiver: med utdanning som spesialpedagog/tilpasset opplæring (masternivå), psykolog eller annen relevant utdanning og erfaring.
 • Gode kunnskaper om og helst erfaring fra arbeid i grunnskole eller barnehage.
 • Erfaring og kompetanse i veiledning og utredning vektlegges: Erfaring fra PP-tjenesten eller annen veiledning/rådgivningstjeneste.
 • Vilje og evne til å initiere/være pådriver i systemrettet arbeid mot barnehager og skoler.
 • Krav om godkjent politiattest. 
 • Egen bil må kunne benyttes i tjeneste.
Vi kan tilby:
 • Meget varierte og utfordrende arbeidsoppgaver.
 • Fokus på faglighet og at vår samlede kompetanse skal være i stadig utvikling.
 • Vi har godt arbeidemiljø og har det hyggelig sammen. Treningsrom på rådhuset.
 • Gode faglige utviklingsmuligheter.
 • Gjøvik kommune legger til rette for spesialisering om det er ønskelig.

Unntatt offentlighet må begrunnes:

Gjøvik kommune praktiserer meroffentlighet, jfr. Offentleglova § 11.

Dette betyr at alle søkere oppføres på offentlig søkerliste. Det må foreligge særskilte omstendigheter for å få innvilget unntak jfr. Offentleglova § 25.

Søknad:

Alle søknader skal sendes elektronisk via vårt søkesystem. 

Vi ønsker et mangfoldig arbeidsmiljø og oppfordrer alle kvalifiserte til å søke uavhengig av kjønn, etnisk bakgrunn, religion, funksjonsevne, alder og seksuell orientering.