Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Gjøvik kommune

PP- rådgiver 100 % fast stilling

Offentlig forvaltning

Beskrivelse av arbeidsstedet:

PP-tjenesten og logopedtjenesten har til sammen 14 stillinger. PP-rådgiver stillingen er nyopprettet.

PP-tjenesten inngår i Barn-og Familie som er en del av sektor Oppvekst (PP-tjenesten, Helsestasjonen og helsestasjon for ungdom, Tverrfaglig familieteam, Bofellesskap og Inkludering og Ung i Gjøvik).

Arbeidsoppgaver:
 • Alle ansatte i PPT samarbeider med barnehager og skoler og med andre instanser slik at barn og unge får helhetlige og samordnede tiltak.

 • Tidlig innsats er sentralt.

 • Arbeid vil i hovedsak rettes mot arbeid i grunnskolen, men arbeid mot barnehage kan bli aktuelt.

 • En systemisk forståelse ligger til grunn for arbeidet.

 • Tverrfaglig samarbeid er sentralt.

 • Sørge for nødvendig kartlegging som grunnlag for veiledning og sakkyndighetsarbeid.

 • Være sakkyndig instans der opplæringsloven krever det.

 • Gi veiledning til foreldre og barn. 

 • Gi veiledning til ansatte i barnehage og skole.

 • Bidra til kompetanse- og organisasjonsutvikling i samarbeid med skole- og barnehage.

 • PP-ansatte skal bidra til å skape et godt samarbeidsklima.

 Kvalifikasjoner:

 • PP-rådgiver med utdanning som spesialpedagog/tilpasset opplæring på masternivå, psykolog eller annen relevant utdanning og erfaring.

 • Erfaring fra arbeid i grunnskole, barnehage.

 • Erfaring og kompetanse i veiledning.

 • Erfaring fra PP-tjenesten.

 • Vilje og evne til å initiere/være pådriver i systemrettet arbeid mot barnehager og skoler.

 • Personlig egnethet vektlegges.

 • Krav om godkjent politiattest. 

 • Egen bil må kunne benyttes i tjeneste.

Vi kan tilby:
 • Meget varierte og utfordrende arbeidsoppgaver.

 • Fokus på faglighet og at vår samlede kompetanse skal være i stadig utvikling.

 • Godt arbeidemiljø.

 • Gode faglige utviklingsmuligheter.

 • Gjøvik kommune legger til rette for spesialisering om det er ønskelig.

Unntatt offentlighet må begrunnes:

Gjøvik kommune praktiserer meroffentlighet, jfr. Offentleglova § 11.

Dette betyr at alle søkere oppføres på offentlig søkerliste. Det må foreligge særskilte omstendigheter for å få innvilget unntak jfr. Offentleglova § 25.

Søknad:

Alle søknader skal sendes elektronisk via vårt søkesystem. 

Vi ønsker et mangfoldig arbeidsmiljø og oppfordrer alle kvalifiserte til å søke uavhengig av kjønn, etnisk bakgrunn, religion, funksjonsevne, alder og seksuell orientering.