Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Helse Sør-øst RHF

Postdoc/forsker

Offentlig forvaltning

Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med svært gode muligheter for både faglig og personlig utvikling. For å kunne møte dagens og fremtidens utfordringer, trenger vi dyktige og engasjerte medarbeidere. Vi er en utviklende arbeidsplass som skal ivareta både pasientene, pårørende og ansatte, og på den måten kan vi leve opp til vår visjon; «Sammen med pasientene skaper vi morgendagens behandling».

European Palliative Care Research Center (PRC) er forskningsenheten i palliasjon ved Avdeling for kreftbehandling (AKB) og er lokalisert til Kreftklinikken, Oslo Universitetssykehus (OUS). AKB har et regionalt ansvar for kreftomsorgen i Helse Sør-Øst. Dette ansvaret omfatter klinisk virksomhet, undervisning, opplæring, forskning og fagutvikling.
Klinisk/pasientnær forskning vektlegges, og deltagelse i klinisk kontrollerte studier prioriteres. AKB inngår i OUS sin akkreditering som et Comprehensive Cancer Center (CCC) i Organisation of European Cancer Institutes (OECI).
Prioriterte forskningsområder i PRC er ernæring/kakeksi, smerte, hjernemetastaser ved kreft og helsetjenesteforskning. For alle områdene utvikles det forskningsbaserte strategier for implementering av forskningsfunn inn i klinisk praksis. Tverrfaglighet er et sentralt vitenskapelig prinsipp i denne forskningen som fokuserer direkte på pasienten med kreftsykdommen.
PRC har fått tildelt midler til et EU-prosjekt, MyPath. Dette er et femårig prosjekt som har som hovedmålsetting å implementere pasientsentrert behandling  for kreftpasienter på utvalgte europeiske sykehus. I den første fasen av prosjektet vil det bli utviklet standardiserte pasientsentrerte forløp som skal digitaliseres. Dette arbeidet vil skje i tett samarbeid med vår samarbeidspartner Imatis DNV. I den andre fasen av prosjektet vil de pasientsentrerte forløpene bli implementert, ved bruk av en egen implementerings metodikk ved flere sykehus i Europa. PRC er også med i MATRIX - Nasjonalt forskningssenter for klinisk kreftbehandling – og ansvarlig for arbeidspakker der. I dette nasjonale senteret, vil de digitaliserte pasientsentrerte forløpene bli utviklet for nasjonalt bruk, sammen med utviklere i EU-prosjektet – MyPath.
Fra september 2022 er det ledig engasjement i 3 år for 2 postdoc-er i 100%-stilling knyttet til MyPath prosjektene. Postdoc/forsker vil inngå i forskningsgruppen ved PRC som består av 4,5 seniorforskere i tillegg til 2 professorer i onkologi/palliasjon. Undervisning av annet helsepersonell og formidling av forskningsfunn vil være del av arbeidsoppgavene.
Søker må vedlegge full publikasjonsliste og de tre viktigste artikler som søker har skrevet.
Det gjøres oppmerksom på at stillingens ansvarsområder og arbeidsoppgaver samt geografiske lokalisering kan endres som følge av det pågående omstillingsarbeidet i Oslo universitetssykehus.


Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med stort mangfold. Det mener vi er helt avgjørende for å løse de oppgavene som kreves av oss. Vi ønsker derfor at dette mangfoldet skal gjenspeiles blant søkerne til våre stillinger og oppfordrer alle til å søke uavhengig av hvem du er og hvilken bakgrunn du har.
 

Arbeidsoppgaver:

 • Planlegge og utvikle MyPath
 • Gjennomføre MyPath
 • Analysere og publisere data i prosjektet
 • Samarbeide med klinikere og andre kliniske forskningsgrupper i AKB
 • Veilede PhD kandidater nasjonalt og internasjonalt
 • Samarbeide med eksterne forskningsmiljøer
 • Formidle forskningsresultater til aktuelle fagmiljøer

Kvalifikasjoner:

 • PhD og dokumentert forskningserfaring på akademisk mellomstillingsnivå eller høye
 • Utdanningsretning: Medisin, helsefag, samfunnsvitenskap, psykologi, forskning
 • Erfaring med forskning innen helsetjenesten
 • Evne til å selvstendig skrive vitenskapelige artikler
 • Erfaring i internasjonalt forskningssamarbeid
 • Undervisningserfaring
 • Gode evner til aktiv samhandling, dialog og kommunikasjon internt og med andre fagmiljøer
 • Beherske norsk og engelsk muntlig/skriftlig flytende

Personlige egenskaper:

 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner i et tverrfaglig forskningsmiljø
 • Løsningsorientert
 • Evne til å arbeide selvstendig og i team

Vi tilbyr:

 • 100% engasjement og lønn etter avtale
 • Aktivt og skapende arbeidsmiljø
 • Meningsfylte ansvarsområder og oppgaver i ett av landets største og beste palliative forskningsmiljøer
 • En arbeidsplass som er en inkluderende arbeidslivs (IA)-bedrift
 • Gode muligheter for faglig og personlig utvikling
 • Utviklingssamtaler