Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Innlandet fylkeskommune

Politisk sekretariat - Spesialkonsulent/konsulent

Offentlig forvaltning - Fylkeskommunale etater

Beskrivelse

Politisk sekretariat har ledig to stillinger, som følge av at to medarbeidere går av med pensjon. Denne stillingsannonsen gjelder stillingen som spesialkonsulent/konsulent.

 

Om enheten

Innlandet fylkeskommune er en politisk styrt organisasjon, med politisk sekretariat som bindeleddet mellom det folkevalgte nivået og administrasjonen. Sekretariatet er organisert i stab, og har 5 ansatte i tillegg til seksjonssjef. Seksjonssjef har i tillegg personalmessig oppfølging for 7 andre medarbeidere.

Politisk sekretariat har ansvaret for:

 • planlegging, gjennomføring og etterarbeid for møter i 14 råd og utvalg, bl.a. fylkesting, fylkesutvalg, fire hovedutvalg og fire medvirkningsorgan
 • gjennomføring av Stortingsvalg og Kommunestyre- og fylkestingsvalg
 • støtte og oppfølging av medlemmene i folkevalgte organer (godtgjøring, reiseregninger og velferdsordninger)
 • fagansvar for interne retningslinjer og rutiner
 • oppfølging og utvikling av møte- og utvalgsmodulen i sak/arkiv-systemet Elements
 • oppfølging og utvikling av møtegjennomføringssystemet DigDem (Digitalt Demokrati)
 • saksbehandling knyttet til bl.a. fritakssaker og valgsaker
 • budsjettansvar politisk virksomhet
 • oppdatering og revidering av reglementer for folkevalgte
 • koordineringsoppgaver opp mot fylkesordfører og fylkeskommunedirektør

Vi bruker bl.a. sak/arkiv-systemet Elements, møtegjennomføringssystemet DigDem, Visma, Teams, Framsikt og kvalitetsverktøyet Samsvar i arbeidet vårt.  

Fylkeskommunen er en virksomhet i utvikling og endring. Arbeidsoppgaver, ansvarsområder og organisering vil derfor kunne utvikle og endre seg i takt med organisasjonens behov.

 

Vi søker deg som

 • jobber selvstendig, systematisk, effektivt og evner å få ting gjort
 • raskt setter deg inn i nye oppgaver
 • ønsker automatisering og effektivisering
 • er kvalitetsbevisst i arbeidet ditt, og spør kollegaer om hjelp når du trenger det
 • trives både med rutinepregede driftsoppgaver og utviklingsoppgaver
 • har gode samarbeidsevner og en positiv serviceinnstilling
 • bidrar positivt inn i arbeidsmiljøet og viser forståelse for kollegaers arbeidshverdag
 • er fleksibel og robust i en hektisk arbeidshverdag
 • er opptatt av tilrettelegging slik at de folkevalgte kan ivareta vervet sitt på en god måte

 

Vi tilbyr

 • varierte og interessante oppgaver i skjæringspunktet mellom politikk og administrasjon
 • en organisasjon som kjennetegnes av engasjement og høy faglighet
 • et hyggelig og raust arbeidsmiljø med engasjerte kollegaer
 • nyoppussede kontorlokaler med blant annet møteromsavdeling, treningsrom og god kantineordning i fylkeshuset på Hamar
 • mulighet for parkering ved fylkeshuset og gangavstand til både buss og tog
 • lønn etter avtale
 • fylkeskommunale tilsettingsvilkår med gode pensjons- og forsikringsordninger

 

Om stillingen

 • 100 % fast
 • arbeidssted Hamar
 • noe reisevirksomhet må påregnes
 • det vil være noe kveldsarbeid knyttet til fylkestingets 5 årlige samlinger og enkelte av møtene i hovedutvalg og fylkesutvalg
 • den som tilsettes vil bli innplassert i stillingskode avhengig av krav til stillingen, utdanning og erfaring, jf. lov- og avtaleverk
 • enheten har arbeidssted Hamar, med mulighet for hjemmekontor inntil 2 dager i uka

 

Arbeidsoppgaver

 • forberedelse til, gjennomføring og etterarbeid for møter i folkevalgte organer
 • saksbehandling (fritaks- og permisjonssaker, valgsaker)
 • attestasjon av reiseregninger og fakturaer
 • økonomirapportering
 • lønnsarbeid
 • utbetaling av grupperessurs og partistøtte til fylkestingets partigrupper
 • informasjon og veiledning til folkevalgte
 • annet forefallende arbeid

 

Kvalifikasjonskrav

 • relevant arbeidserfaring, helst fra offentlig forvaltning / politisk styrte organisasjoner
 • fortrolig med digital samhandling og digitale arbeidsverktøy
 • du må kunne håndtere flere saker som går parallelt
 • du har forståelse, innsikt og interesse for samspillet mellom politikk og administrasjon
 • førerkort klasse B
 • personlig egnethet vil bli vektlagt

 

Ønskede kvalifikasjoner

 • relevant høyere utdanning på bachelornivå, f.eks. innen økonomi og administrative fag, jus, samfunnsvitenskap eller økonomiske og administrative fag
 • fagbrev eller fagskoleutdanning innen økonomiske / administrative fag.

 

Søknad

Innlandet fylkeskommune ønsker at arbeidsstyrken skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen og oppfordrer derfor alle som er kvalifisert i henhold til utlysningsteksten til å søke hos oss. Vi tilpasser arbeidsplassen om du har behov for det. Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi ber aldri om Bank-ID informasjon i søknadsprosessen. 

Det kreves politiattest - ikke eldre enn tre måneder - for alle stillinger i tannhelsetjenesten, folkehøgskolene og videregående skoler.

Vi gjør oppmerksom på at alle søkere kommer på offentlig søkerliste, jf. offentleglova § 25. Fritak fra offentliggjøring gjøres bare unntaksvis og du må begrunne hvorfor du skal unntas offentlighet i tekstfeltet til søknaden.              

Det tas forbehold om at overtallige i fylkeskommunen kan ha fortrinnsrett til stillingen.

Innlandet fylkeskommune benytter elektronisk søknadsskjema.

Vi ser fram til å motta søknaden din.