Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Innlandet fylkeskommune

Politisk sekretariat - Rådgiver/spesialkonsulent

Offentlig forvaltning - Fylkeskommunale etater

Beskrivelse

Politisk sekretariat har ledig to stillinger, som følge av at to medarbeidere går av med pensjon. Denne stillingsannonsen gjelder stillingen som rådgiver.

 

Om enheten

Innlandet fylkeskommune er en politisk styrt organisasjon, med politisk sekretariat som bindeleddet mellom det folkevalgte nivået og administrasjonen. Sekretariatet er organisert i stab, og har 5 ansatte i tillegg til seksjonssjef. Seksjonssjef har i tillegg personalmessig oppfølging for 7 andre medarbeidere.

Politisk sekretariat har ansvaret for:

 • planlegging, gjennomføring og etterarbeid for møter i 14 råd og utvalg, bl.a. fylkesting, fylkesutvalg, fire hovedutvalg og fire medvirkningsorgan
 • gjennomføring av Stortingsvalg og Kommunestyre- og fylkestingsvalg
 • Støtte og oppfølging av medlemmene i folkevalgte organer (godtgjøring, reiseregninger og velferdsordninger)
 • fagansvar for interne retningslinjer og rutiner
 • oppfølging og utvikling av møte- og utvalgsmodulen i sak/arkiv-systemet Elements
 • oppfølging og utvikling av møtegjennomføringssystemet DigDem (Digitalt Demokrati)
 • saksbehandling knyttet til bl.a. fritakssaker og valgsaker
 • budsjettansvar politisk virksomhet
 • oppdatering og revidering av reglementer for folkevalgte
 • koordineringsoppgaver opp mot fylkesordfører og fylkeskommunedirektør

Vi bruker bl.a. sak/arkiv-systemet Elements, møtegjennomføringssystemet DigDem, Visma, Teams, Framsikt og kvalitetsverktøyet Samsvar i arbeidet vårt.  

Fylkeskommunen er en virksomhet i utvikling og endring. Arbeidsoppgaver, ansvarsområder og organisering vil derfor kunne utvikle og endre seg i takt med organisasjonens behov.

 

Vi søker deg som

 • trives både med rutinepregede driftsoppgaver og utviklingsoppgaver
 • er opptatt av tilrettelegging slik at de folkevalgte kan ivareta vervet sitt på en god måte
 • har gode kommunikasjons- og formidlingsevner
 • tar et selvstendig ansvar og er pådriver i utviklingsarbeid. Du ønsker automatisering og effektivisering.
 • bidrar positivt inn i arbeidsmiljøet og viser forståelse for kollegaers arbeidshverdag
 • er fleksibel og robust i en hektisk arbeidshverdag
 • har en positiv serviceinnstilling

 

Vi tilbyr

 • varierte og interessante oppgaver i skjæringspunktet mellom politikk og administrasjon
 • en organisasjon som kjennetegnes av engasjement og høy faglighet
 • et hyggelig og raust arbeidsmiljø med engasjerte kollegaer
 • nyoppussede kontorlokaler med blant annet møteromsavdeling, treningsrom og god kantineordning i fylkeshuset på Hamar
 • mulighet for parkering ved fylkeshuset og gangavstand til både buss og tog
 • lønn etter avtale
 • fylkeskommunale tilsettingsvilkår med gode pensjons- og forsikringsordninger

 

Om stillingen

 • 100 % fast
 • arbeidssted Hamar
 • noe reisevirksomhet må påregnes
 • det vil være noe kveldsarbeid knyttet til fylkestingets 5 årlige samlinger og enkelte av møtene i hovedutvalg og fylkesutvalg
 • den som tilsettes vil bli innplassert i stillingskode avhengig av krav til stillingen, utdanning og erfaring, jf. lov- og avtaleverk
 • enheten har arbeidssted Hamar, med mulighet for hjemmekontor inntil 2 dager i uka.

 

Arbeidsoppgaver

 • forberedelse til, gjennomføring og etterarbeid for møter i folkevalgte organer
 • gjennomføring av Stortingsvalg og kommunestyre- og fylkestingsvalg (valgansvarlig)
 • oppfølging og utvikling av møte- og utvalgsmodulen i Elements
 • oppfølging og utvikling av møtegjennomføringssystemet DigDem
 • oppfølging og forbedring av interne rutiner og reglementer
 • fornyelse, digitalisering og automatisering
 • annet forefallende arbeid
 • informasjon og veiledning til folkevalgte

 

Kvalifikasjonskrav

 • relevant arbeidserfaring, helst fra offentlig forvaltning / politisk styrte organisasjoner
 • fortrolig med digital samhandling og digitale arbeidsverktøy
 • du må kunne håndtere flere saker som går parallelt
 • du har forståelse, innsikt og interesse for samspillet mellom politikk og administrasjon
 • førerkort klasse B
 • personlig egnethet vil bli vektlagt

 

Ønskede kvalifikasjoner

 • relevant høyere utdanning på minimum bachelor-nivå, for eksempel innen jus, samfunnsvitenskap eller økonomiske / administrative fag

Søknad

Innlandet fylkeskommune ønsker at arbeidsstyrken skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen og oppfordrer derfor alle som er kvalifisert i henhold til utlysningsteksten til å søke hos oss. Vi tilpasser arbeidsplassen om du har behov for det. Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi ber aldri om Bank-ID informasjon i søknadsprosessen. 

Det kreves politiattest - ikke eldre enn tre måneder - for alle stillinger i tannhelsetjenesten, folkehøgskolene og videregående skoler.

Vi gjør oppmerksom på at alle søkere kommer på offentlig søkerliste, jf. offentleglova § 25. Fritak fra offentliggjøring gjøres bare unntaksvis og du må begrunne hvorfor du skal unntas offentlighet i tekstfeltet til søknaden.              

Det tas forbehold om at overtallige i fylkeskommunen kan ha fortrinnsrett til stillingen.

Innlandet fylkeskommune benytter elektronisk søknadsskjema.

Vi ser fram til å motta søknaden din.