Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Helse Sør-øst RHF

Poliklinisk behandler, Ambulant akutt team

Offentlig forvaltning

Distriktspsykiatrisk senter Gjøvik er ett av landets største, med ca 220 årsverk og består av 8 kliniske enheter; Poliklinikk Hadeland, Poliklinikk Valdres, Poliklinikkene på Gjøvik med 3 enheter, Enhet for akuttpsykiatri Gjøvik, Enhet for allmennpsykiatri Gjøvik, Enhet for spiseforstyrrelser Gjøvik. Kontor tjenester er organisert som egen enhet.

Poliklinikk Gjøvik ble fra 01.01.21, delt inn i 3 enheter. De tre poliklinikkene er samlokalisert i moderne og trivelige lokaler ved siden av sykehuset.                              Enhetene har et godt arbeidsmiljø med faglig dyktige og engasjerte medarbeidere.
Vi har til sammen 53 behandlerstillinger med 6 psykologstillinger, 6 psykologspesialiststillinger, 7 overlegestillinger, 2 LIS, høyskoleutdannet personale med videreutdanninger som psykiatriske sykepleiere, klinisk sosionom og andre.
Enhetene er i stadig utvikling med allmenn psykiatriske team, TSB-team, LAR-team, FACT team, DBT - team og OCD team med område funksjon for Innlandet.                      Vi har også ulike gruppetilbud.

Ambulant akutteam (AAT) har ansvar for ambulante akutt- og krisetjenester i Gjøvik, Vestre Toten, Østre Toten, Søndre Land og Nordre Land kommune.
Teamet tilbyr hjemmebasert tverrfaglig behandling til pasienter og pårørende, ved akutt psykisk sykdom og krise. Enheten samarbeider nært med øvrige enheter i DPS Gjøvik, andre deler av psykisk helsevern, samt fastleger og primærhelsetjenesten, legevakt, somatisk sykehus, barnevern, politi mv.
AAT er et tverrfaglig sammensatt team med 10 stillinger; enhetsleder, overlege , psykolog, sykepleiere, sosionom og ergoterapeut. Alle med videreutdanninger.        Enheten har åpningstid fra kl. 08.00-19.00 på hverdager. 

 

Ved Poliklinikk 2 er følgende stilling ledig: Poliklinisk behandler i Ambulant akutt team, 2 års vikariat med mulighet for forlengelse.

 

Arbeidsoppgaver:

 • Behandling og oppfølging ved akutte psykiske kriser og sykdom.
 • Delta i tverrfaglig samarbeid ved de andre enhetene i DPS Gjøvik.
 • Samarbeid med ulike eksterne instanser.

Kvalifikasjoner:

 • 3-årig høgskoleutdanning, med relevant videreutdanning.
 • Ønskelig med erfaring innen rus/psykiatri. 
 • Lang og relevant erfaring innen psykiatri, kan kompensere for manglende utdanningskrav.
 • God IKT og DIPS kompetanse. 

Personlige egenskaper:

 • Personlig egnethet tillegges stor vekt.
 • Evne til å arbeide strukturert og tverrfaglig.
 • Relevant klinisk erfaring 
 • Fleksibel med stor arbeidskapasitet og vilje til å sikre et godt samarbeid på alle nivå.
 • Gode muntlige og skriftlige ferdigheter.   

Vi tilbyr:

 • En organisasjon som arbeider aktivt med strategi, utvikling og virksomhetsplaner, for å gi god og likeverdig behandling. 
 • Varierte og spennende oppgaver i et kreativt og godt arbeidsmiljø.
 • Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, tariffavtaler og reglement. Det er pliktig medlemskap i pensjonsordning 


Etter søknadsfristens utløp vil offentlig søkerliste bli utarbeidet. Hvis søker har krysset av for ønske om ikke å fremkomme på offentlig søkerliste, vises det til offentleglova § 25, annet ledd. Helseforetaket vil gjøre en vurdering av om kriteriene for å bli unntatt fra søkerlista er oppfylt. Det gjøres oppmerksom på at en søknad kan bli offentlig selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlista. Søkeren vil i tilfelle bli varslet om dette.