Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

PhD-stipendiat: Utvikling av persontilpasset behandling  v/familiær hyperkolesterolemi

Offentlig forvaltning

Ønsker du å jobbe med forskning på kolesterolsenkende legemiddelbehandling hos personer med familiær hyperkolesterolemi?  Med denne stillingen får du muligheten til å gjennomføre en PhD-utdannelse i et tverrfaglig og spesialisert miljø.

Personer med familiær hyperkolesterolemi har høy risiko for kardiovaskulær sykdom og kolesterolsenkende behandling er viktig for å redusere sykdomsrisikoen. Legemiddeltypen statiner er en grunnpilar i den forebyggende behandlingen. En betydelig andel opplever at muskelsymptomer oppstår i sammenheng med bruk av statiner. I en del tilfeller fører dette til at man ikke ønsker å bruke statiner videre. Nyere forskning har vist at det er hos en ganske liten andel muskelsymptomene faktisk er relatert til statinet, og at de fleste har muskelsymptomer som skyldes andre årsaker. I dette forskningsprosjektet ønsker vi å undersøke i hvilken grad det er mulig å skille mellom faktiske statin-avhengige muskelbivirkninger og muskelplager som skyldes andre forhold, samt hva som karakteriserer personer med denne type muskelsymptomer. I vår tidligere forskning har vi identifisert diagnostiske markører i blod som potensielt kan skille mellom muskelbivirkninger og andre muskelsymptomer, og disse markørene vil bli undersøkt videre i dette nye prosjektet.

Stipendiatstillingen er finansiert via Helse Sør-Øst forskningsmidler og er del av et tverrfaglig samarbeidsprosjekt mellom NORCOR-forskningsgruppen (norcor.no), Avdeling for ernæringsvitenskap ved UiO, Lipidklinikken ved Oslo universitetssykehus, Lipidklinikken ved St. Olavs hospital og Lipidklinikken ved Erasmus Medical Center, Rotterdam. Man kommer til å være involvert i praktisk gjennomføring av en klinisk studie samt innhenting av data via spørreundersøkelser og blodprøver.

Prosjektleder og hovedveileder er Nils Tore Vethe, farmasøyt og seksjonsleder ved Avdeling for farmakologi, Ous og førsteamanuensis ved farmasøytisk institutt, UiO. Prosjektkoordinator og medveileder er Elise Christine Bjørkholen Sverre, kardiolog, overlege og post.doc. ved Medisinsk avdeling, Drammen sykehus. Medveiledere med spisskompetanse på familiær hyperkolesterolemi er Kjetil Retterstøl, overlege ved Lipidklinikken Ous og professor ved Avdeling for ernæringsvitenskap UiO, og Kirsten Bjørklund Holven, ernæringsfysiolog og professor ved Avdeling for ernæringsvitenskap, UiO.

Stillingen er i utgangspunktet avgrenset til 3 år, men det kan være mulighet for å utvide til 4 år i 75 %-stilling. Det er mulighet for utveksling med de andre lipidklinikkene i samarbeidsprosjektet.

Søknad må inneholde:

 • Søknadsbrev inkludert motivasjon for stillingen.
 • CV (utdanning, erfaring).
 • Kopier av vitnemål og eventuelle attester.
 • Referanse(r).
Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med stort mangfold. Det mener vi er helt avgjørende for å løse de oppgavene som kreves av oss. Vi ønsker derfor at dette mangfoldet skal gjenspeiles blant søkerne til våre stillinger og oppfordrer alle til å søke uavhengig av hvem du er og hvilken bakgrunn du har.

Kvalifikasjoner:

 • Master/profesjon i medisin, farmasi eller klinisk ernæringsfysiologi.
 • Meget gode evner til å kommunisere og skrive på norsk.
 • Gode evner til å kommunisere og skrive på engelsk.
 • Erfaring med pasientrettet kommunikasjon er ønskelig.
 • Tidligere forskningserfaring vektlegges, men er ingen forutsetning da det gis nødvendig opplæring i litteratursøk, metode og statistikk.
 • I vurderingen av søkere vil det bli gjort en total vurdering av formelle kvalifikasjoner og personlige egenskaper.

Personlige egenskaper:

Hos oss er det viktig at du trives med arbeidsoppgaver og miljøet, derfor legger vi vekt på personlig egnethet ved ansettelsen.

Det er viktig at du:

 • Har evnen til å samarbeide på tvers av ulike fagmiljøer.
 • Trives med å jobbe i et prosjekt med flere samarbeidspartnere og yrkesgrupper.
 • Er engasjert, dynamisk, lærevillig og resultatorientert.
 • Har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner.
 • Har evnen til å jobbe både selvstendig og i et tverrfaglig team.
 • Har interesse for forskningsarbeid og evne til langsiktig oppgaveløsning.

Vi tilbyr:

 • En arbeidsplass preget av tillit, åpenhet og respekt.
 • En trygg arbeidsplass med god kollegastøtte.
 • Et tverrfaglig og innovativt fagmiljø med solid forskningserfaring.
 • Opplæring som nyansatt.
 • Spennende og varierte arbeidsoppgaver, med gode muligheter for faglig og personlig utvikling.
 • Du blir en del av et viktig samfunnsoppdrag.
 • Ansettelse i en trygg offentlig virksomhet med gode pensjonsordninger.