Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

PhD stipendiat sykepleie

Offentlig forvaltning

Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med stort mangfold. Det mener vi er helt avgjørende for å løse de oppgavene som kreves av oss. Vi ønsker derfor at dette mangfoldet skal gjenspeiles blant søkerne til våre stillinger og oppfordrer alle til å søke uavhengig av hvem du er og hvilken bakgrunn du har.

Avdeling for forskning og utvikling representerer et stort, tverrfaglig forskningsmiljø. Avdelingen har Norges største miljø for sykepleiere i forskning. Avdelingen støtter alle forskere i Akuttklinikken og er en pådriver og tilrettelegger for samhandling, resultatoppnåelse og et godt arbeidsmiljø. Forskere og registermedarbeidere tilknyttet avdelingen utgjør til sammen ca 22 årsverk samt at det i tillegg er et mindre antall eksternt finansierte forskningsårsverk.

Vi har ledig stilling som PhD stipendiat i 6 år. Ansettelse vil være ved Avdeling for Forskning og Utvikling ved Akuttklinikken (AKU), Oslo Universitetssykehus.

Forskningsprosjekt og veiledning må knyttes til en av avdelingene i AKU. Søkere må legge ved avtale med veileder i AKU og prosjektbeskrivelse. Prosjekter som er i samsvar med handlingsplan for forskning i AKU prioriteres, men søker og veiledere står fritt til å velge tema. Stipendiaten vil få arbeidsplass ved OUS og dekket utgifter til PhD-utdanning. Driftskostnader i prosjektet må spesifiseres og prosjektleder har ansvar å skaffe ekstern finansiering i tillegg hvis prosjektet har vesentlige, årlige driftsutgifter.

Stipendiaten skal fortrinnsvis søke opptak på PhD programmet på Universitetet i Oslo.

Søker bes legge ved:
- CV med eventuell publikasjonsliste.
- 1-2 siders brev som beskriver deg selv, motivasjon for å søke, og hvorfor du vil være egnet til denne stilling.
- Et anbefalingsbrev fra veileder i prosjektet eller annen relevant fagperson bør medfølge.
- Det skal oppgis navn på to personer som kan være referanse.
- Fullstendig prosjektbeskrivelse inkludert budsjett som viser forventede driftsutgifter gjennom hele prosjektet.
- Kopi av godkjenninger hvis de foreligger eller en tidsplan for søknader om nødvendige godkjenninger.

Kun vedlegg som er relevant for stilling skal legges ved. 

Kvalifikasjoner:

 • Godkjent spesialsykepleier
 • Fullført mastergrad
 • Tilfredsstille karakterkravet for å søke opptak ved PhD programmet ved UiO, Medisinsk Fakultet
 • Gode norsk- og engelskkunnskaper både skriftlig og muntlig

Personlige egenskaper:

 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Selvstendighet og problemløsende
 • Evne til å oppsøke oppgaver og vilje til å påta seg ansvar
 • Nøyaktighet
 • Motivasjon, engasjement og arbeidsglede
 • God arbeidskapasitet og fleksibilitet

Vi tilbyr:

 • En arbeidsplass preget av tillit, åpenhet og respekt
 • En trygg arbeidsplass med god kollegastøtte
 • Som nyansatt i OUS blir du en del av et nyansattprogram
 • Gode muligheter for faglig og personlig utvikling
 • Du blir en del av et viktig samfunnsoppdrag
 • Inspirerende miljø med forskere innenfor våre fagfelt
 • Veiledning og tilhørighet til aktuell forskningsgruppe
 • Vi vil hjelpe til med å søke klinisk stilling som spesialsykepleier i relevant avdeling hvis søker ikke er ansatt i Akuttklinikken fra før