Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

PhD stipendiat

Offentlig forvaltning

Stilling som PhD-stipendiat ved Institutt for eksperimentell medisinsk forskning, Oslo universitetssykehus er ledig.

Vi søker en motivert og initiativrik lege til stilling som PhD-stipendiat til studien "RELAX: Targeting the stiff heart through cardiac magnetic resonance imaging". Hovedmålet med dette prosjektet er å bruke nyskapende diagnostisk verktøy til å demonstrere sammenhengen mellom regional fibrose og økt stivhet ved hjertesvikt. Prosjektet har pågått siden 2021, og den første stipendiaten er i ferd med å sluttføre sin PhD.

Ønsket oppstart  1. september 2024 (eller etter avtale) og stillingen har en varighet på tre år. 

Oslo universitetssykehus (OUS) og Universitetet i Oslo (UiO) er de største sykehus- og medisinske forskningsinstitusjonene i Norge. OUS er et høyt spesialisert sykehus, med omfattende regionale og lokale ansvarsområder. Som Skandinavias største sykehus utfører vi mer enn 1,2 millioner pasientbehandlinger hvert år, og bidrar med omtrent 50 prosent av medisinsk og helsefaglig forskning utført ved norske sykehus. Vi er også en betydelig bidragsyter til utdanningen av et stort antall helsepersonell.

Institutt for eksperimentell medisinsk forskning (IEMR) er et innovativt og dynamisk medisinsk forskningsmiljø ved OUS/UiO som har blant sine satsingsområder å forstå det molekylære grunnlaget for utviklingen av hjertesvikt. IEMR er Norges største forskningsmiljø innen translasjonsforskning på hjertet, og har omtrent 60 ansatte organisert i seks forskningsgrupper og i laboratorie-/teknisk enhet. Avdelingen har et tett samspill mellom forskjellige faggrupper som medisinere, molekylærbiologer, fysiologer, ingeniører, bioingeniører, fysikere og matematikere.

   
Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med stort mangfold. Det mener vi er helt avgjørende for å løse de oppgavene som kreves av oss. Vi ønsker derfor at dette mangfoldet skal gjenspeiles blant søkerne til våre stillinger og oppfordrer alle til å søke uavhengig av hvem du er og hvilken bakgrunn du har.
 

Kvalifikasjoner:

Formelle kvalifikasjoner

 • Lege med gjennomført turnustjeneste/LIS del 1
 • God kunnskap i engelsk, både muntlig og skriftlig

Ønskede kvalifikasjoner

 • Interesse for klinisk forskning, hjertesykdom og medisinsk bildediagnostikk.
 • Erfaring med MR og/eller ultralyd
 • Erfaring med avansert medisinsk bildeanalyse

Personlige egenskaper:

Hos oss er det viktig at du:

 • Er entusiastisk, pålitelig og strukturert
 • Har gode samarbeids- og kommunikasjonsevner, samt evne til å jobbe som del av et team
 • Er resultatorientert med gode gjennomføringsevner

Det vil bli lagt vekt på kandidatens profesjonelle og personlige egenskaper med fokus på:

 • Systematisk tilnærming
 • Analyse og vurdering
 • Gjennomføring
 • Egenutvikling
 • Initiativ og ansvarlighet

  Vi tilbyr:

  • Høyt faglig nivå
  • Stilling i en IA-virksomhet
  • Gode velferdsordninger
  • Lønn etter avtale i henhold til gjeldende stipendiatsatser, avhengig av kompetanse og ansiennitet

  Hvordan søke:
  Søknaden med vedlegg må leveres i vårt elektroniske rekrutteringssystem Webcruiter. Vedleggene skal være i form av en eller to pdf-filer som inkluderer alle forespurte elementer.
  Dersom du får stillingen, må du søke opptak ved PhD-programmet ved Det medisinske fakultetet, UiO. Aktuelle kandidater må oppfylle Det medisinske fakultets krav for opptak til PhD-programmet.
  Mer informasjon: https://www.med.uio.no/forskning/phd/soknad-opptak/slik-soker-du/index.html

  Søknaden må inneholde:

  • Søknadsbrev (motivasjonsuttalelse, oppsummering av evt. tidligere vitenskapelig arbeid og forskningsinteresse)
  • CV (oppsummering av utdanning, stillinger, pedagogisk erfaring, administrativ erfaring og andre kvalifiserende aktiviteter)
  • Kopier av utdanningsbevis
  • En komplett liste over evt. publikasjoner
  • Liste over referansepersoner:
   - 2-3 referanser (navn, relasjon til kandidat, e-post og telefonnummer)

  Utenlandske søkere anbefales å legge ved en forklaring på universitetets karaktersystem. Vær oppmerksom på at alle dokumenter skal være på engelsk eller et skandinavisk språk.

  Ved vurdering av søknadene vil det bli lagt spesiell vekt på dokumenterte, akademiske kvalifikasjoner i forhold til prosjektbeskrivelsen, og kandidatens motivasjon og personlige egnethet. Intervjuer med de best kvalifiserte kandidatene vil bli arrangert. Det forventes at den vellykkede kandidaten vil kunne fullføre prosjektet i løpet av ansettelsesperioden.