Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

PhD stipendiat

Offentlig forvaltning

Vi søker etter deg som er engasjert og motivert for et spennende doktorgradsprosjekt som vil kunne ha en positiv innvirkning på livene til ungdommer med ADHD. Som kombinert stipendiat og kliniker vil du ha en unik mulighet til å utvikle dine faglige ferdigheter og kunnskaper, og du vil bli en attraktiv arbeidstaker for senere arbeidsgivere.

Du må ha relevant helsefaglig bakgrunn som for eksempel psykolog, pedagog eller lege. Du vil delta i PhD-prosjektet «Executive control training for adolescents with ADHD: A randomized controlled effectiveness trial (ADHD-Effect)». Utlysningen gjelder en kombinert stipendiat og klinisk på BUP Innlandet, Gjøvik. 

Beskrivelse av prosjektet
Ungdommer med ADHD har ofte vansker med eksekutive funksjoner som er viktige for å fokusere oppmerksomheten og ignorere distraksjoner for å nå mål. Vanskene påvirker fokus, måloppnåelse og kan føre til dårligere skoleresultater, økt risiko for rus-og psykiske lidelser, sosiale utfordringer og lav livskvalitet. Medikamentell behandling har begrenset effekt på eksekutive funksjoner, og det er behov for mer kunnskap om ikke-farmakologiske behandlinger.

Vi skal gjennomføre en randomisert kontrollert studie med 120 ungdommer i alderen 12-18 år for å sammenligne standard ADHD-behandling med et syv ukers kognitivt treningsprogram kalt Goal Mangement Training. Prosjektet vil foregå ved Sykehuset Innlandet og Lovisenberg sykehus. Studien vil vurdere deltakernes eksekutive funksjoner, emosjonelle- og sosiale utforderinger ved baseline, 12 uker, 12 og 24 måneder etter behandling. Målet er å gi evidensbasert ikke-medikamentell behandling til en sårbar gruppe ungdommer, med et potensial for å forbedre livslang funksjon. 

Arbeidssted og tilknytning
Du vil bli ansatt ved Divisjon psykisk helsevern, avdeling BUP Innlandet, Gjøvik. Den kliniske stillingen er i utgangspunktet et engasjement i 50% kombinert med stipendiatstilling i 50% i 6 år, men det er mulig med flere fleksible løsninger. 
 
Prosjektet ledes av professor på UiO Merete Glenne Øie. Hun vil være hovedveileder på doktorgradsarbeidet. Førsteamanuensis og psykiater Elisabeth Haug ved BUP Innlandet, Gjøvik og post doc og psykolog Ingvild Haugen ved BUP Innlandet, Hamar vil være bi-veiledere. Du vil også samarbeide noe med stipendiat Agnete Dyresen på Lovisenberg sykehus, Nic Waals institutt, som samler data til det samme prosjektet der, og professorene Jan Fjermestad og Jan Stubberud ved UiO. Prosjektet har også internasjonale samarbeidspartnere ved Harvard Medical School (USA), University of California - Los Angeles (USA) og Rotman Research Institute (Cananda).

 
Oppstartdato avtales nærmere, men det er ønskelig med oppstart august  2023. Ta kontakt med professor Merete Glenne Øie (m.g.oie@psykologi.uio.no) for å få tilsendt prosjektbeskrivelse og ved eventuelle spørsmål om gjennomføring av prosjektet.

 

Kvalifikasjoner:

 • Den som blir tilsatt må være utdannet cand. psychol., cand.pead, eller cand.med. Ved utdanning utenfor Norge må utdanningen gi autorisasjon som psykolog, pedagog eller lege i Norge. 
 • God muntlig og skriftlig framstillingsevne på norsk, eller et annet skandinavisk språk, og engelsk.
 • Grunnleggende kjennskap til forskningsmetodikk og erfaring med statistikkprogrammer er en fordel.
 • Erfaring med klinisk arbeid innenfor nevroutviklingsforstyrrelser er en fordel.
 • Det er en forutsetning at kandidaten kan gjennomføre prosjektet og oppnå en doktorgrad/PhD ved UiO, Psykologisk institutt i løpet av de 6 årene. For mer informasjon, se nettside: Opptak til PhD-programmet – Det samfunnsvitenskapeligefakultet  Opptak til PhD-programmet - Det samfunnsvitenskapelige fakultet (uio.no).

Personlige egenskaper:

 • Nøyaktighet, initiativ, målrettethet og gjennomføringsevne.
 • Evne til å arbeide selvstendig.
 • Gode evner til samarbeid - særlig med klinisk personale og pasienter - og til å inngå i faglige fellesskap.
 • Stor arbeidskapasitet.
 • Personlig egnethet.
 • Motivasjon og interesse for å jobbe med forskning innenfor tematikken i det valgte prosjektet.

Vi tilbyr:

 • Varierte og spennende arbeidsoppgaver i et stabilt og sterkt tverrfaglig fagmiljø.
 • Tett samarbeid med etablerte forskningsmiljø i inn og utland med lang erfaring fra klinikknær forskning.
 • Klinisk veiledning og forskningsveiledning.
 • Pensjonsordning i KLP.
 • Lønn fastsettes ut fra gjeldende satser for klinisk stilling (50%) ved Sykehuset Innlandet og gjeldende stipendsatser (50%) 509 500 kroner per år (uten klinisk spesialitet) og 526 100 kroner per år (med klinisk spesialitet). Lønn i den kliniske stillingen fastsettes i henhold til avtale mellom de ulike fagforeningene  og Sykehuset Innlandet.
 • Hyggelige kontorlokaler nært sentrum og marka.
 • Det kan søkes sykehuset om leie av bolig/hybel.

I Gjøvik er det kort vei til Norges langrennski- og alpint eldorado og utforskning av nærliggende høyfjell, vann og skog, både sommer og vinter. Innlandet er kjent for sitt rike kulturliv innen film og litteratur og Gjøvik har hele bredden av teater, musikk og dans. I nærmiljøet finnes et rikt tilbud av kortreist mat fra bondegårdsutsalg, lokale herregårder som tilbyr ny norsk gastronomi og overnattinger i tidsriktig komfort i historiske rammer, samt moderne restauranter med internasjonalt cousin.

Bup Gjøvik er lokalisert rett ved lysløype/langrennsløype, alpinbakke, tennishall og gratis friluftsbad. Det er gode transportforbindelser, og det tar ca 2 timer med tog og 1,5 timer med bil til og fra Oslo.

 

Søknaden må inneholde

 • Et kort søknadsbrev som inneholder beskrivelse av motivasjonen for stillingen.
 • En CV med informasjon om utdanning, eventuelle publikasjoner og arbeidserfaring.
 • Kopi av vitnemål for avlagt mastergrad eller embetseksamen og eventuelle attester.
 • Eventuelt publikasjonsliste.
 • Referanseliste (2-3 referanser; navn, tittel, e-post og telefon, samt beskrivelse av relasjon til søker).

Vi ser fram til å motta søknaden din og lære mer om hva du kan tilføre prosjektet.

Etter søknadsfristens utløp vil offentlig søkerliste bli utarbeidet. Hvis søker har krysset av for ønske om ikke å fremkomme på offentlig søkerliste, vises det til offentleglova § 25, annet ledd. Helseforetaket vil gjøre en vurdering av om kriteriene for å bli unntatt fra søkerlista er oppfylt. Det gjøres oppmerksom på at en søknad kan bli gjort offentlig selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlista. Søkeren vil i tilfelle bli varslet om dette