Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

PhD-stipendiat

Offentlig forvaltning

PhD-stipendiat
Sykehuset Innlandet har en ledig stilling som PhD-stipendiat på Lillehammer. Stillingen er knyttet til prosjektet «Effects of vitamin B12 supplementation on the neurodevelopment of infants with signs of mild deficiency – a randomized controlled trial».

Samlet stipendiatperiode er 3 år i 100 % stilling, men det er mulighet for deltid i minimum 50% i inntil 6 år i kombinasjon med en klinisk stilling.

Forskningsprosjektet er knyttet til forskningsgruppa Mor og Barn i Innlandet (MoBI) og arbeidssted vil være i et forskerfelleskap ved Sykehuset Innlandet på Lillehammer («Forskerkontoret»).

Prosjektet «Effects of vitamin B12 supplementation on the neurodevelopment of infants with signs of mild deficiency – a randomized controlled trial» er en studie finansiert av Helse Sør-Øst der man skal kartlegge vitamin B12 status hos spedbarn og måle effekten av en intervensjon med vitamin B12 tilskudd hos spedbarn med påvist B12-mangel. Stipendiaten skal bidra i datainnsamlingen på helsestasjoner hvor vi undersøker barnet, innheter biologisk materiale og måler barnets (nevro)kognitive fungering ved hjelp av ulike kognitive målinger. Stipendiaten vil søke opptak på PhD-programmet ved Høgskolen i Innlandet eller Senter for Internasjonal Helse ved Universitetet i Bergen (UiB). Dette er et samarbeidsprosjekt mellom Sykehuset Innlandet, Høyskolen i Innlandet, UiB og forskningsinstitusjoner utenfor Norge.

Oppstartdato er ca. 15.september.

Søkere oppfordres til å ta kontakt med prosjektleder Tor A. Strand for ytterligere informasjon om studien.

.

Arbeidsoppgaver:

Arbeidsoppgavene til stipendiaten vil innebære flere varierte oppgaver som leder frem til en doktorgrad i løpet av tilsettingsperioden.

Kvalifikasjoner:

 • Fullført mastergrad (120 ECTS) eller tilsvarende med faglig bakgrunn innen psykologi, medisin, helsefag, ernæring eller annen relevant utdanning.
 • Erfaring med arbeid med familier og spedbarn.
 • Interesse for og grunnleggende kjennskap til forskningsmetodikk og statistikk.
 • God muntlig og skriftlig framstillingsevne på norsk, eller et annet skandinavisk språk, og engelsk.
 • Førerkort klasse B

Personlige egenskaper:

 • Interesse for tematikken.
 • Motivasjon til å jobbe med forskning.
 • Kunnskaps- og utviklingsorientert og har evne til refleksjon og omstilling.
 • Evne til selvstendig og systematisk arbeid, men også kunne jobbe i tverrfaglig team.
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner.         
 • Det vil bli lagt stor vekt på motivasjon og personlig egnethet for stillingen.

Vi tilbyr:

 • Et faglig godt, dynamisk og hyggelig forskningsmiljø.
 • Varierte og spennende arbeidsoppgaver.
 • Tett samarbeid med etablerte forskningsmiljø i inn og utland med lang erfaring fra klinikk nær forskning.
 • Deltakelse på nasjonale og internasjonale kongresser og muligheter til å presentere egen forskning.
 • Ansettelse skjer i henhold til gjeldende lover, overenskomster og reglement.
 • Som ansatt i Sykehuset Innlandet HF vil man ta del i tjenestepensjonsordningen i Kommunal Landspensjonsordning (KLP).
 • Lønn fastsettes i henhold til gjeldende stipendsatser ved Sykehuset Innlandet (490 600 kroner per år (uten klinisk spesialitet) og 507 400 kroner per år (med klinisk spesialitet)). 
 • Sykehuset Innlandet er en IA-bedrift.

 

Søknaden må inneholde 

 • Et kort personlig søknadsbrev som inneholder beskrivelse av motivasjonen for stillingen.
 • En CV med informasjon om utdanning, karakterutskrift, eventuelle publikasjoner og arbeidserfaring.
 • Kopi av vitnemål for avlagt mastergrad eller embetseksamen.
 • Kontaktinformasjon til 2-3 referansepersoner med informasjon om relasjon til søker.   

Etter søknadsfristens utløp vil offentlig søkerliste bli utarbeidet. Hvis søker har krysset av for ønske om ikke å fremkomme på offentlig søkerliste, vises det til offentleglova § 25, annet ledd. Helseforetaket vil gjøre en vurdering av om kriteriene for å bli unntatt fra søkerlista er oppfylt. Det gjøres oppmerksom på at en søknad kan bli gjort offentlig selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlista. Søkeren vil i tilfelle bli varslet om dette.