Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Helse Sør-øst RHF

Ph.d -stipendiat i ADHD legemiddelepidemiologi

Offentlig forvaltning

Sykehuset Innlandet har et strategisk mål om å være et ledende innovasjonssykehus med gode og integrerte forskningsmiljøer. Vi har for tiden om lag 70 stipendiater i løp, og flere aktive forskningsgrupper innen ulike tematiske områder.
Vi søker nå etter en kvalifisert og engasjert ph.d - kandidat i prosjektet med tittel «ADHD medication treatment over the past decade; patterns and characteristics of use»
Prosjektet er et samarbeidsprosjekt mellom Sykehuset Innlandet og Folkehelseinstituttet.

Om prosjektet
Dette er et legemiddelepidemiologisk forskningsprosjekt med en overordnet målsetting om at det skal bidra til mer kunnskap om legemiddelbehandling ved ADHD blant barn og unge i Norge. Med kobling av data fra ulike nasjonale helseregistre, skal dette prosjektet belyse trender og aspekter ved legemiddelbehandling blant nydiagnostiserte ADHD-pasienter over tid, der oppfølging i primær og – spesialisthelsetjeneste er en av flere aspekter som skal undersøkes.

Arbeidssted og tilknytning
 Ph.d-kandidaten vil bli ansatt i Sykehuset Innlandet, med muligheter for å være en del av et aktivt klinisk forskningsmiljø. Samtidig vil ph.d-kandidaten være tilknyttet forskningsgruppen innen legemiddelepidemiologi ved Folkehelseinstituttet med kompetanse innen farmasi, farmakologi, medisin, statistikk og epidemiologi. Forskerutdanningen følges ved Universitetet i Oslo, med opptak på ph.d-programmet ved Det medisinske fakultet. Det vil tilbys kontorplass også ved Folkehelseinstituttet, med muligheter for fleksibel tilstedeværelse etter behov. Stillingen er et engasjement i 100% stilling, med varighet i 3 år. Stillingen kan om ønskelig kombineres med klinisk eller annen virksomhet, i minimum 50% ph.d.-stilling over 6 år.

 

Kvalifikasjoner:

 • Relevant utdanning på mastergradsnivå som kvalifiserer for opptak på ph.d programmet
 • Erfaring med analyse av kvantitative data, herunder registerdata, er en fordel
 • Erfaring med kvantitativ metode og analyseverktøy som Stata, R eller lignende er en fordel
 • Interesse for forskning på områdene ADHD blant barn og unge eller legemiddelepidemiologi er ønskelig
 • Kunnskap om det norske helsesystemet og om nasjonale helseregistre er en fordel
 • God muntlig og skriftlig framstillingsevne på norsk og engelsk forventes
 

Personlige egenskaper:

 • Du må være selvstendig, initiativrik og ansvarsbevisst, med god motivasjon for å ta en doktorgrad innen fagfeltet
 • Du må ha gode samarbeids- og kommunikasjonsevner, med god evne til å jobbe som en del av et prosjekt og team.
 • Du bør være resultatorientert, og ha evne til å jobbe strukturert med god gjennomføringsevne                                                                               

  Ved vurdering av søknadene blir det lagt vekt på søkerens faglige og personlige forutsetninger for å gjennomføre forskningsprosjektet.

   

Vi tilbyr:

 • Et godt, dynamisk og hyggelig forskningsmiljø med forankring i klinikk og forskningsfelt
 • Varierte og spennende arbeidsoppgaver, med muligheter for en fleksibel arbeidshverdag
 • Pensjonsordning i KLP
 • Lønn etter gjeldende stipendiatsatser i Sykehuset Innlandet (Statens hovedlønnstabell lønnstrinn 55 og for helsepersonell med spesialitet lønnstrinn 57)

Etter søknadsfristens utløp vil offentlig søkerliste bli utarbeidet. Hvis søker har krysset av for ønske om ikke å fremkomme på offentlig søkerliste, vises det til offentleglova §25, annet ledd. Helseforetaket vil gjøre en vurdering av om kriteriene for å bli unntatt fra søkerlista er oppfylt. Det gjøres oppmerksom på at en søknad kan bli gjort offentlig selv om søkeren har bedt om å ikke bli ført opp søkerlista. Søkeren vil i tilfellet bli varslet om dette.