Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Personvernrådgiver

Offentlig forvaltning

Har du kunnskap om personvern og ønsker å jobbe i team med personvernombudet i Sykehuset Innlandet HF? Vi søker nå etter en personvernrådgiver som skal bistå personvernombudet med å ivareta forpliktelsene Sykehuset Innlandet HF har etter personvernregelverket. Stillingen er faglig underlagt personvernombudet.

Sykehuset Innlandets oppgaver er pasientbehandling, utdanning, forskning og opplæring av pasienter og pårørende. Vi har virksomhet på mer enn 40 steder i Innlandet innen somatikk, psykisk helsevern, rusomsorg og prehospitale tjenester. Som ett av landets største helseforetak med 10 000 ansatte og et stort antall faggrupper, er vi Innlandets største kompetansemiljø.

Personvernområdet i Sykehuset Innlandet er omfattende, med varierte og utfordrende oppgaver av stor betydning for helseforetakets arbeid med personvern og grenseflaten mot pasientsikkerhet og forskning. Som personvernrådgiver vil du ha tett dialog med ledere, ansatte og forskere på alle nivåer både lokalt i Sykehuset Innlandet, regionalt, nasjonalt og internasjonalt.

Stillingen vil også innebære kontakt med relevante myndighetsorgan, herunder Datatilsynet.

Arbeidsoppgaver:

Følgende oppgaver vil være sentrale:

 • Saksbehandling av innkomne meldinger til personvernombudet, herunder råd- og veiledning i forbindelse med behov for DPIA (personvernkonsekvensvurdering) i konkrete saker
 • Forvaltning av styringssystemet for personvern, samt bistå med personvernrådgivning innen forskningsområdet
 • Deltakelse i ulike interne og eksterne fagfora
 • Være en av helseforetakets ressurspersoner vedrørende personvern i samarbeid med personvernombudet
 • Gi råd om de forpliktelsene helseforetaket har etter personvernlovgivningen
 • Bistå personvernombudet i utarbeidelse oversikter og rutiner
 • Bistå i spørsmål vedrørende informasjonssikkerhet og personvern ved innføring av nye digitale løsninger eller endring i eksisterende løsninger
 • Besvare spørsmål fra de registrerte angående alle forhold knyttet til behandling av deres personopplysninger

Kvalifikasjoner:

 • Relevant utdanning fra universitet/høyskole, gjerne innen rettsvitenskap, rettsinformatikk, samfunnsvitenskap, informasjonssikkerhet eller lignende
 • God kjennskap til GDPR og erfaring fra fagområdet innen offentlig sektor eller større private virksomheter
 • Interesse for og god teknologiforståelse
 • Evner å se personopplysningsloven (GDPR) i en større sammenheng, særlig i lys av annen relevant lovgivning på helseområdet

Erfaring og kjennskap fra forskningsområdet vil bli vektlagt.

Personlige egenskaper:

 • Selvstendig, løsningsorientert, gode analytiske evner og like å ta initiativ
 • Strukturert og systematisk
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner og evnen til å motivere og engasjere alle typer mennesker
 • Evne til å kombinere kortsiktige oppgaver med langsiktig planlegging
 • Svært gode kunnskaper i Microsoft Office produktene – spesielt excel
 • Høy integritet og god evne til etiske vurderinger
 • Stor arbeidskapasitet og fleksibilitet
 • Gode norskkunnskaper både skriftlig og muntlig

Personlige egenskaper vil bli vektlagt.

Vi tilbyr:

 • Et spennende arbeidsområde
 • Et miljø med kompetente, engasjerte og hyggelige kollegaer
 • Lønns- og arbeidsvilkår i h.h.t. gjeldende overenskomst og arbeidsreglement
 • Meget gode pensjonsordninger i KLP
 • Lønn etter avtale