Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Sogndal kommune

Personelg assistent (BPA)

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Ynskjer du ein fleksibel jobb som brukarstyrt personleg assistent (BPA) på dagtid, måndag til søndag passar denne jobben for deg. Tenestemottakar er ei vaksen dame i rullestol. Tenestemottakar har hatt tenester organisert som brukarstyrt personleg assistent i 5 år. Grunna avgang i stilling er det no behov for nye assistentar. Vi søker stabile personar til faste stillingar som brukarstyrt personleg assistent. Vi søkjer òg etter ferie- og tilkallingsvikarar.

 

1 Ledig stilling i inntil 100% som brukarstyrt personleg assistent

2 Ledig stillingar i inntil 55%

 

Arbeidsoppgåver:

Arbeidsoppgåvene er varierte men omhandlar praktisk samt personleg assistanse både i og utafor heimen. Dette involvera ting som ærend aleine eller saman med tenestemottakar, diverse husarbeid, personlege gjeremål som stell, dusj, av-/påkledning og andre ting som trengs for at ting går rundt i ein heim.

 

Sentrale ansvarsområde:

 • Praktisk bistand til dagleglivets gjeremål
 • Meiningsfull fritid, deltaking i aktivitetar, samvær med andre

 

Kvalifikasjonar:

 • Ingen formell utdanning krevst
 • Personleg egnethet vil tillegges stor vekt
 • Politiattest må framleggas ved tilsetjing
 • Ønskeleg med førarkort klasse B

 

Personlege eigenskapar:

Vi søkjer deg som er påliteleg, ansvarsbevisst, punktleg, lojal og dessutan praktisk anlagt. Du må kunne tilpasse deg at jobben nokre dagar er rutineprega og føreseieleg, mens andre dagar kan verte annleis enn planlagt. Difor er det viktig at det er ein gjensidig fleksibilitet mellom arbeidsleiar og deg som er tilsett.

Du må kunne jobbe sjølvstendig og ta initiativ – sjå kva som trengs, men også ha gode evner til samarbeid og kommunikasjon.

 

Me tilbyr:

 • Ein variert kvardag med spennande oppgåver
 • Eit godt arbeidsmiljø med godt samhald
 • Gode pensjons- og forsikringsordningar
 • Gode velferdsordningar
 • Løn etter tariff som assistent.

 

Me ønskjer eit arbeidsmiljø prega av mangfald, og at våre tilsette skal spegla folkesetnaden elles. Me oppfordrar alle som er kvalifisert til å søkja jobb hos oss uansett alder, funksjonsevne, kjønn eller minoritetsbakgrunn. Me legg vekt på å leggje til rette arbeidsforholda dersom du har behov for det.

Administrasjonsmålet i kommunen er nynorsk. Alle nytilsetjingar vert gjort med ei prøvetid på 6 månader. Me gjer merksam på at i følgje offentleglova § 25, 2. ledd kan opplysningar om søkjaren bli offentleggjort, sjølv om du har oppmoda om ikkje å bli ført på offentleg søkjarliste. Dersom du har bedt om unntak frå offentleg søkjarliste vil du alltid bli varsla før søkjarlista vert offentleggjort.

Søknadar må leverast innan fristen og må sendast inn via rekrutteringssystemet vårt EasyCruit.