Detaljer


Personalformidling og avdeling for anestesisykepleie, Akuttklinikken, søker anestesisykepleier

Personalformidling har nå ledig to faste 100 % stillinger for anestesisykepleier. Vi har et tett samarbeid med avdeling for anestesisykepleie, Akuttklinikken (AKU), ved Oslo Universitetssykehus (OUS). Stillingene vil dekke akutte og lengre behov for anestesisykepleiere i AKU.

Avdeling for anestesisykepleie er en del av Akuttklinikken ved Oslo Universitetssykehus. Avdelingen har engasjerte og høyt kvalifiserte anestesisykepleiere ved seksjonene på Aker, Ullevål, Rikshospitalet og Radiumhospitalet.

Personalformidling er sykehusets interne bemanningsseksjon. Seksjonen består av ekstravakter og fast ansatte i bemanningspooler.

Vi i ser etter medarbeidere som er faglig engasjerte og har gode samarbeidsevner. Den ansatte skal arbeide ved flere av anestesiseksjonene i AKU, derfor søker vi deg som er fleksibel. Det vil gi deg en unik mulighet for bred faglig utvikling ved Norges største sykehus. Opplæring vil bli gitt i avdeling for anestesisykepleie, AKU.

Det kreves politiattest ved tilsetting i henhold til helsepersonelloven § 20A.

Norsk autorisasjon/HPR-nummer som sykepleier og vitnemål for videreutdanning i anestesisykepleie må vedlegges i søknaden.

Oslo universitetssykehus sender tilbudsbrev med arbeidskontrakter til aktuelle kandidater per e-post.

Arbeidsoppgaver
 • Sykepleie og anestesiologisk arbeid til pasienter som trenger narkose/bedøvelse under kirurgiske inngrep og undersøkelser utført ved Oslo universitetssykehus
 • Hovedarbeidssted er ved operasjonsseksjoner, røntgen- og stråleseksjoner
Kvalifikasjoner
 • Offentlig godkjent sykepleier
 • Videreutdanning innen anestesisykepleie
 • Erfaring fra tilsvarende enhet vektlegges, men nyutdannede er velkommen til å søke
 • Må beherske norsk, skriftlig og muntlig, godt
Personlige egenskaper
 • Strukturert
 • Fleksibel
 • Faglig engasjert
 • Gode samarbeidsevner som bidrar til et godt arbeidsmiljø
 • Trives med å jobbe i tverrfaglige team
 • Personlig egnethet vektlegges
 • Evne til å holde seg faglig oppdatert
 • Selvstendig
Vi tilbyr
 • Stillingsbrøk 100 %
 • Dagstilling
 • En variert og fleksibel arbeidsdag
 • Mulighet for bred erfaring innenfor sykehuset
 • Godt sosialt miljø
 • Lønn etter avtale
 • Medlemskap i pensjonsordning
 • Oppstart etter avtale