Ledig stilling

Stavanger Kommune

Pedagogiske ledere/ barnehagelærere - stillinger med spennende muligheter der du får ansvar for barn av nyankomne flyktninger/ barn fra krigsrammede Ukraina 

Er du vår nye barnehagelærer/ pedagogiske leder? Vil du være med å bety en forskjell for nyankomne flyktningebarn som ankommer Stavanger? Stavanger kommune bosetter for tiden et høyt antall overføringsflyktninger og flyktninger fra Ukraina. I den nærmeste tiden vil ekstra mange barn i barnehagealder ha behov for et innføringstilbud hos oss. 

Vi leter nå etter to nye medarbeidere i faste stillinger. Søkere ansettes i fast stilling i Stavanger kommune og med innføringsbarnehagen som tjenestested.

Et engasjement kan være en mulighet for deg som allerede er ansatt i en kommunal barnehage i Stavanger og som ønsker å prøve deg ut i ny stilling. Da må du eventuelt gå i dialog med din nærmeste leder rundt mulighet for å få permisjon. 

Innføringsbarnehagen har for tiden fire avdelinger som gir et heldagstilbud til barn i alderen elleve måneder til seks år. Barnehagens plasser er forbeholdt barn av flyktninger som deltar i Introduksjonsprogrammet. Etter ca. ett år i Innføringsbarnehagen overføres barna til en bostedsbarnehage.

Barnehageområdet på Johannes læringssenter består av Innføringsbarnehagen og veilederkorps for arbeid med flerspråklige barnehagebarn. Vi er ca. 20 ansatte.

Johannes læringssenter har snart 300 ansatte som representerer et stort mangold i bakgrunn og utdanning. Senteret er unikt i sin oppbygning, og de ansatte tilbyr opplæring og kvalifisering til samfunnet for hele familien og for alle aldersgrupper fra "vugge til grav".

Arbeidsoppgaver:

 • Delta i utarbeidelsen og planleggingen av barnehagens overordnede planer og innhold, og ha ansvaret for gjennomføring på egen avdeling.
 • Bidra i planlegging og gjennomføring av personalmøter og planleggingsdager i samarbeid med styrer.
 • Ha ansvar for foreldresamarbeidet på avdelingen og at dette følges opp.
 • Veilednings- og formidlingsansvar overfor det øvrige personalet i virksomheten/avdelingen når det gjelder det pedagogiske og metodiske arbeidet.
 • Ansvar for å legge til rette for et godt samarbeid innad på avdelingen og på tvers av avdelinger.
 • Fordele ansvar og arbeidsoppgaver til personalet slik at gruppens, det enkelte barns og den enkelte medarbeiders utviklingsmål blir nådd.
 • Tilrettelegging for spesialpedagogisk arbeid og av arbeidet som utføres av eksterne samarbeidsparter. Dette innebærer også rapportering og oppfølging av barn med særlige behov.
 • Samarbeid med andre instanser som PPT, tverrfaglig bydelsteam, fysioterapeuttjenesten, barnevernstjenesten o.a.
 • Ansvar for å ta imot og følge opp nytt personale og vikarer på avdelingen.
 • Ansvar for at avdelingens planer og drift er i tråd med virksomhetens HMS-rutiner.
 • Medansvar for at barnehagens ressurser (personal, utstyr og økonomiske) forvaltes forsvarlig og riktig - med et spesielt ansvar for egen avdeling.
 • Du kan få mulighet til å medvirke i foreldretiltaket "Barn og foreldre".
 • Det vil kunne bli aktuelt å bidra med veiledning, modellæring og kurs/kompetansehevingsvirksomhet på det flerspråklige området i andre barnehager deler av året i tett samarbeid med veilederkorps barnehage.

Kvalifikasjoner:

 • Vi ser etter deg som har godkjent barnehagelærerutdanning.
 • Vi ser etter deg som har erfaring fra barnehage og/ eller fra arbeid med flerspråklige barn og deres familier.
 • Det er en fordel om du i tillegg har fordypning eller videreutdanning innenfor feltet flerkulturell pedagogikk eller veiledningskompetanse.
 • Du har god skriftlig fremstillingsevne og gode IKT-kunnskaper.
 • Dersom du har et annet morsmål enn norsk må du dokumentere at du har språknivå tilsvarende B1. Dette gjelder ikke søkere med et skandinavisk språk som morsmål.
 • Personlig egnethet for stillingen vil bli tillagt stor vekt.

Personlige egenskaper:

 • Du liker å jobbe med barn og ønsker å bidra til deres helhetlige utvikling.
 • Du er raus og har gode relasjonelle ferdigheter.
 • Du er en god samarbeidspartner og veileder.
 • Du er tydelig og trygg i kommunikasjon både skriftlig og muntlig.
 • Du er empatisk med respekt for andre kulturer og religioner.
 • Du er kreativ og nytenkende og ser muligheter for hvert barns trivsel og utvikling.
 • Du er robust og håndterer vanskelige situasjoner.
 • Du er fleksibel og har lett for å omstille deg.

Vi tilbyr:

 • To faste stillinger med snarlig tiltredelse.
 • Stillingskode 763700 Pedagogisk leder lønn kr. 459.100 - 537.900 etter ansiennitet. Sentral garantilønn + 36.000 kr i ped.ledertillegg.
 • Stillingskode 670900 Barnehagelærer 459.100 - 537.900 etter ansiennitet. Sentral garantilønn.
 • Mulighet for å få uttelling for etter-/videreutdanning for inntil 90 stp./ inntil kr. 36.000
 • En spennende og annerledes barnehagehverdag i et flerkulturelt og inkluderende arbeidsmiljø med engasjerte kollegaer.
 • En arbeidsplass som legger til rette for faglig og personlig utvikling og som byr på utfordrende arbeidsoppgaver som du vil vokse på.
 • Kantine, gode velferdsordninger og gode forsikrings- og pensjonsordninger.
 • Profesjonsveiledning for nyutdannede.