Detaljer

 • Søknadsfrist
  19.03.2018
 • Bedrift
  Halden kommune
 • Sted:
  HALDEN
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Antall stillinger:
  1
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Bachelor
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  ØSTFOLD
 • Arbeidssted:
  HALDEN
 • Land:
  Norge
 • karriere-kode:
  673996

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Pedagogiske ledere

Halden er Norges vakreste by, porten til Europa og Østfolds største kommune. Halden kommune har drøyt 2200 ansatte som hver dag jobber for å gjøre Halden litt bedre på en litt smartere måte enn i går. Halden kommune leverer tjenester til over 30.000 innbyggere. Vi driver alt fra barnehager og skoler til eldreomsorg. Vi gir deg både vann og vei og kulturopplevelser. Er du så heldig å få jobb i Halden kommune, får du kollegaer innen svært mange yrkesgrupper. Det bidrar til å gi en arbeidsplass med mye kunnskap, varierte oppgaver og gode faglige utviklingsmuligheter. Halden kommune har mål om å bli Norges mest innovative kommune. Hos oss er det lov å tenke nytt. Høyteknologisk industri, IKT, forskning, utvikling og innovasjon preger store deler av næringslivet i Halden. Kommunen samarbeider med næringslivet for å videreutvikle arbeidslivet og byen vår i fellesskap.

Medarbeidere i Halden kommune jobber etter verdiene: Åpenhet - tillit - respekt - redelighet.


Pedagogiske ledere

 

Inntil 5 faste stillinger ved de kommunale barnehagene i Halden

 Med virkning fra 1. august vil det bli ledige stillinger som pedagogiske ledere ved flere av de kommunale barnehagene i Halden.

 

Beskrivelse av arbeidssted

Halden kommune har 6 kommunale barnehager. Bergknatten, Bjørklund, Brekkerød, Isebakke, Karrestad og Stangeløkka barnehage. Barnehagene er, eller jobber mot å bli helsefremmede barnehager med fokus på ernæring, fysisk aktivitet og psykisk helse. Kommunen har flere sertifiserte COSp veiledere, blant annet i noen av barnehagene, og alle ansatte i har hatt kompetanseheving i COSp.

På barnehagenes hjemmesider finnes mer informasjon om den enkelte barnehage.

 

Stillingens arbeidsområder/oppgaver

Pedagogisk leders ansvar vil blant annet være å sikre progresjon/utvikling av det pedagogiske arbeidet på avdelingen.

Innenfor ansvaret tilligger også å lede og veilede medarbeidere i henhold til barnehagens verdigrunnlag, slik at vi gir barna våre en god hverdag.

Barnehagene vektlegger et godt og nært foreldresamarbeid.

 

 

Ønskede kvalifikasjoner og utdanning

Fullført høyskoleutdanning som barnehagelærer/førskolelærer.

Relevant erfaring er ønsket.

 

 

Personlige egenskaper

Gode samarbeidsevner og evne til fleksibilitet.

Faglig engasjement

Varm, stabil og trygg, med positiv innstilling

Imøtekommende og serviceinnstilt

Personlig egnethet vil vektlegges.

 

Menn oppfordres til å søke.

 

Vi tilbyr et engasjert miljø med et godt samarbeid og utnytter hverandres kompetanse til det beste for barna. Å holde seg faglig oppdatert er viktig for å sikre et godt barnehagetilbud i tråd med samfunnsutviklingen. Flere av barnehagene er praksisbarnehager for barnehagelærerstudenter fra Høgskolen i Østfold og vi har også et godt samarbeid med Halden videregående skole, avdeling for helse og oppvekst.

 

 Generelle betingelser

Det er krav om tilfredsstillende politiattest ved tilsetting. Politiattest skal ikke vedlegges søknaden.

Stillingen lønnes som barnehagelærer i henhold til tabellen hovedtariffavtalen med et tillegg for ansvaret som

pedagogisk leder. Det gis avansementstillegg for relevant tilleggsutdanning.

Halden kommune har pensjonsordning med 2 % pliktig innskudd

 

Søknad sendes

Søknad med CV sendes elektronisk via  knappen "Søk på stilling".

 Ved behov for veiledning ved utfylling av elektronisk søknad, kontakt Halden kommunes servicesenter.

 Attester og vitnemål må medbringes ved evt. intervju.

 Dersom det går fram av din søknad at du ønsker konfidensiell behandling, gjør vi oppmerksom på at opplysninger om

søker kan gjøres offentlig, selv om søker selv har bedt om konfidensiell behandling. Søker vil da få informasjon om

dette - jfr. Offentleglova  §25.

 Som søker til en offentlig stilling har også du krav på å få tilgang til utvidet søkerliste med informasjon om øvrige

søkere.

 

 

Søknadsfrist    19.03.2018                                Utlyst dato        28.02.2018                          Vårref                  740

 

Kontaktperson

Linda Marie Ellingsen, Fagleder, mobil: 98838180, Linda.Marie.Ellingsen@halden.kommune.no

Else-Grethe Mathisen, Kommunalsjef, tlf: 69174795, mobil: 41610281, Else-Grethe.Mathisen@halden.kommune.no


: