Ledig stilling

Oslo kommune

Pedagogiske ledere

Offentlig forvaltning

VIL DU JOBBE I EN BARNEHAGE DER KOMPETANSE OG FAGLIG UTVIKLING STÅR I SENTRUM?

Da bør du søke jobb i Kværnerdalen barnehage. Med til sammen 320 barn og ca 80 ansatte, derav 40 pedagogiske ledere, er Kværnerdalen en av Norges største barnehager. Vi består av fem team samlet i et bygg. Vi har spennende arkitektur og teamene er fysisk adskilt fra hverandre, samtidig som vi har spesialiserte fellesrom som vannrom, gymsal, musikkrom, sanserom, snekkerbod og temarom. Utelekeplassen er delt opp, og vi har blant annet friluftsområde med hinderløype og bålplass, samt egen takterrasse. Kværnerdalen barnehage arbeider aktivt med nærvær - til det beste for barn og ansatte.

HVA ER SPESIELT FOR OSS?
Kværnerdalen barnehage består av fem team. Hvert team består av fire baser som fungerer som barnegrupper inndelt etter alder. Vi har en god sammensetning av kjønn representert i personalgruppen, og hver base består av to pedagogiske ledere og to barnehagemedarbeidere/Barne- og ungdomsarbeidere. Barn og ansatte opplever gruppetilhørighet i sine baser, samtidig som vi deler oss i mindre grupper på tvers av baser og avdeling. Vi er en Syngende barnehage, og opptatt av å gi barna en hverdag som preges av mye musikk, dans og drama. Vi deltar i to internasjonale prosjekter gjennom Erasmus + , og det er muligheter for å bli èn av ressurspersonene i disse prosjektene

Du har verken digital kompetanse eller danser, tenker du? Vi søker også deg som har andre spennende egenskaper til å berike personalgruppa vår med!

Nå har vi ledige stillinger på teamene Generatoren og Turbinen, og vi ser etter deg som brenner for barna i barnehagen, liker faglig utvikling, teamarbeid og et aktivt miljø.


Tiltredelse etter avtale. 

Arbeidsoppgaver:

* Helhetlig ansvar for daglig drift på base/team

* Helhetlig ansvar for omsorgen for det enkelte barn

* Ansvar for utviklingen av det sosiale miljøet og læringsmiljøet i barnegruppen

* Ansvar for å opparbeide og ivareta samarbeid med foreldre og andre instanser

* Veiledning av øvrig personale

* Bidra til å nå felles mål

* Bidra i barnehagens utviklings- og fornyingsarbeid. 

* Holde seg faglig oppdatert

Kvalifikasjoner:

* Godkjent barnehagelærerutdanning fra Høyskole/Universitet. Søkere med annen relevant høyskole-utdanning er velkommen til å søke.

* Ved barnehagelærerutdanning utenfor Norge må dokumentasjon på godkjenning fra Utdanningsdirektoratet vedlegges søknaden.

* Søkere med yrkeskvalifikasjoner utenfor Norge må legge ved dokumentasjon på at kravet om norskferdigheter oppfylles. (Barnehageloven §28.) Søknader uten dokumentasjon vil ikke bli vurdert.

Personlige egenskaper:

* Du har et genuint ønske om å samarbeide med en stor kollega-gruppe, også på tvers av avdelinger.

* Du kan vise til gode evner for systematisk planlegging, gjennomføring og evaluering av pedagogiske aktiviteter
* Du har god evne til å reflektere over egen praksis

* Du uttrykker faglig begeistring og er omsorgsfull og leken.

* Du har god helse, er aktiv sammen med barna og liker å være ute.

* Du er positiv til digitale verktøy brukt på en profesjonell måte i hverdagen

* Du er ansvarsbevisst, fleksibel og løsningsorientert.

* Du bidrar inn i arbeidsmiljøet både faglig og sosialt.

Vi tilbyr:

* Moderne barnehage med tilgang til gymsal, vannrom, sanserom, musikkrom, temarom, snekkerbod og gode møterom

* Gode personalfasiliteter

* Gode turmuligheter i barnehagens nærmiljø

* Lønnsplassering i lønnstrinn 32 til 45 (kr 516 400,- til kr 646 800,- pr år i 100 % stilling) i Oslo kommunes regulativ, avhengig av ansiennitet.

* Gode tjenestepensjons- og forsikringsordninger

* Rabatt på trening hos Sats
* Bydelen har firmahytte i Kvitfjell