• Bedrift
  Namsos kommune
 • Søknadsfrist
  30.08.2021
 • Sted:
  Namsos
 • Bransje:
  Offentlige tjenester og forvaltning
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  Trøndelag
 • Arbeidssted:
  Namsos
 • Land:
  NORGE
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  3804344
 • Se her for andre jobber fra Namsos kommune

Pedagogisk psykologisk rådgiver i 50 % fast stilling

Namsos kommune

Offentlige tjenester og forvaltning

Pedagogisk psykologisk rådgiver i 50 % fast stilling fra 01.12.21 med mulighet for 50 % vikariat i tillegg.

 

PPT for Midtre Namdal har 11,9 faste stillinger, inkludert leder og sekretær. PPT yter tjenester i Namsos, Overhalla, og Flatanger kommuner. PPT sitt arbeid omfatter førskolebarn, grunnskolebarn og voksne med behov for spesialundervisning på grunnskolens område. Logopedtjeneste har 260 % stilling og yter tjenester til Namsos kommune.

 

PPT stillingene skal dekke de sentrale oppgavene innenfor:

Kartleggings- og sakkyndighetsarbeid, veiledning, kurs og kompetansehevende virksomhet særskilt for barn og unge med generelle/spesifikke vansker som reguleringsvansker, nevrobiologiske vansker, utviklingstraumer, kognitive vansker, lese- og skrivevansker/dysleksi, matematikkvansker/dyskalkuli og andre fagvansker. En vil inngå i et tverrfaglig samarbeid og deltakelse i prosjekter og kompetansehevende tiltak knyttet til barn og unge, også forebyggende arbeid.  Stillingene vil i ulik grad delta i sakkyndighetsarbeid.

 

Vi søker en person som:

 • har relevant utdanning fra høyskole/universitet innenfor spesialpedagogikk, psykologi, pedagogikk, barnevernspedagog, helse, fortrinnsvis mastergrad/hovedfag.
 • utredningskompetanse og/eller veiledningskompetanse innenfor nevrobiologiske vansker, utviklingstraumer, reguleringsvansker, kognitive vansker, lese- og skrivevansker, matematikkvansker og fagvansker.
 • har kjennskap til og/eller erfaring fra pedagogisk-psykologisk arbeid eller er interessert i å arbeide innenfor dette feltet.
 • gjerne har erfaring fra arbeid innenfor områdene barne- og ungdomspsykiatrien, barnevern og skole.

 

Personlige egenskaper:

Å arbeide i PP-tjenesten krever evne til å skape tillit og gode relasjoner med brukere, samarbeidspartnere og kolleger. Høyt tempo, evne til å orientere seg og arbeide i et betydelig antall saker er nødvendige egenskaper. Det er gode muligheter for videreutdanning og kompetanseheving.

Søkere må regne med intervju med drøfting av case, personlige egenskaper vil bli vektlagt ved utvelgelsen.

 

Vi tilbyr:

 • Spennende og utfordrende arbeidsoppgaver
 • Godt arbeidsmiljø
 • God pensjons- og forsikringsordning
 • Tarifflønn

 

Personlige kvalifikasjoner blir vektlagt ved utvelgelsen. Aktuelle søkere må regne med å bli innkalt til intervju.  Referanser bes oppgitt i søknaden. Dokumentasjon på utdanning og praksis skal ikke sendes inn, men legges fram i forbindelse med intervju. Dette gjelder også for interne søkere.   Organisasjonen vil være i stadig endring. Det er derfor et krav at den som tilsettes er fleksibel i forhold til endringer i arbeidsoppgaver, samarbeidspartnere og organisatorisk plassering.  Det tas forbehold om fortrinnsrett for interne søkere jfr. arbeidsmiljøloven § 14.3 / hovedtariffavtalen kap 1 § 2.3.    Søknad sendes  Søknad med CV sendes elektronisk via knappen "Søk her".   Ved behov for veiledning ved utfylling av elektronisk søknad, kontakt Innbyggertorget Namsos kommune. Dersom det går fram av din søknad at du ønsker konfidensiell behandling, gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søker kan gjøres offentlig, selv om søker selv har bedt om konfidensiell behandling. Søker vil da få informasjon om dette - jfr. Offentlighetsloven §25.   

 

 
 • Bedrift
  Namsos kommune
 • Søknadsfrist
  30.08.2021
 • Sted:
  Namsos
 • Bransje:
  Offentlige tjenester og forvaltning
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  Trøndelag
 • Arbeidssted:
  Namsos
 • Land:
  NORGE
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  3804344
 • Se her for andre jobber fra Namsos kommune