Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Trøndelag fylkeskommune

Pedagogisk-psykologisk rådgiver

Offentlig forvaltning

PP-tjenesten i Trøndelag Fylkeskommune søker etter engasjert, dyktig og utviklingsorientert medarbeider som har god kjennskap til og erfaring fra PP-tjenestens arbeidsområder. Vi har nå ledig en 100 % fast stilling som PP-rådgiver med tiltredelse 01.09.24. Stillingen vil være knyttet til Region Nord og kontorsted vil for tiden være på Ole Vig videregående skole.


Den fylkeskommunale PP-tjenesten har ansvar for oppfølging av elever i videregående skoler og lærekandidater/lærlinger i bedriftsopplæring. Tjenesten har også ansvaret for barn i grunnskolealder som bor i barnevernsinstitusjoner i fylket. PPT er organisert under Avdeling Kompetanse, men er i stor grad en desentralisert og regionbasert tjeneste som jobber tett på skolene. PP-tjenesten er tverrfaglig sammensatt av pedagoger og psykologer som er tilknyttet ulike regioner og arbeidsfelt; Region Midt, Region Nord, Region Sør-Vest og BUI-Barn og unge i barnevernsinstitusjoner.

PPT skal bidra til at ungdom med ulike og sammensatte vansker får et meningsfylt og tilfredsstillende opplæringstilbud. Dette innebærer direkte arbeid med elever og lærekandidater/lærlinger, og samarbeid med ansatte i skole og bedrifter. PPT er en del av skolens støttesystem når det gjelder tilrettelegging av opplæringen og forebygging av frafall. Som PPT-ansatt må man bruke sin kompetanse både ut fra et individperspektiv og systemperspektiv. Dette innebærer blant annet å gi råd, veiledning og kursing i hvordan forstå og håndtere ulike læringshindringer.

Kvalifikasjoner:

 • Utdanning på hovedfag-/masternivå innenfor spesialpedagogikk/pedagogikk/psykologi
 • Utrednings- og testkompetanse innenfor PPT sine arbeidsområder, spesielt lese- og skrivevansker. 

 

Det er ønskelig med:

 • Erfaring med systemrettet arbeid.
 • Erfaring fra arbeid med kompetanseutvikling i skolen
 • Erfaring fra veiledningsarbeid med lærlinger, lærekandidater og bedrifter

Personlige egenskaper:

 • Kan jobbe selvstendig, men også vise gode samarbeidsferdigheter i team.
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne, samt beherske nødvendige dataverktøy.
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner.
 • Stor arbeidskapasitet, og kan jobbe strukturert og systematisk.
 • Det blir lagt vekt på personlig egnethet.

Vi tilbyr:

 • Varierte arbeidsoppgaver innenfor et spennende og utfordrende fagfelt.
 • Et tverrfaglig og spennende arbeidsmiljø i en tjeneste i utvikling.
 • Fleksibel arbeidstid
 • Lønn etter avtale
 • Bedriftshelsetjeneste