Ledig stilling

Senja kommune

Pedagogisk-psykologisk rådgiver

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

PPT Senja har fra 01.08.24 ledig en 100 % fast stilling som Pedagogisk-psykologisk rådgiver.

PPT Senja har 5,5 fagstillinger og gir tjenester i kommunene Senja og Sørreisa. Kontorsted er på Finnsnes. PP-tjenesten er organisert i Barne- og familietjenesten: PPT, kommunelogoped, barneverntjenesten, helsestasjon- og skolehelsetjenesten, familieteamet, folkehelsekoordinator og HOPP -Helsefremmende oppvekst).

Tjenesten legger stor vekt på nær samhandling med barnehagene og skolene, samt god tverrfaglig og helhetlig samhandling med andre samarbeidspartnere som bistår barn og unge. Stillingen innbefatter varierte arbeidsoppgaver på individ- og systemnivå. Det forventes høy grad av selvstendighet i arbeidet, at du er faglig oppdatert og bidrar til en delekultur innad i tjenesten. Den samlede kompetansen i tjenesten skal alltid være i kontinuerlig utvikling.

Arbeidsoppgaver:

 • Gjennomføre utrednings- og sakkyndighetsarbeid etter opplæringsloven og barnehageloven. Stillingen retter seg mest mot barnehageområdet.
 • Bidra til kompetanse- og organisasjonsutvikling i barnehager og skoler.
 • Veiledning til barnehager og skoler, barn og foresatte.
 • Samarbeide med andre instanser slik at barn og unge får helhetlige og samordnede tiltak.
 • Ansvar for å utføre arbeidsoppgaver som avtalt med leder.

  Kvalifikasjoner:

 • Master i spesialpedagogikk/pedagogikk, psykologi eller tilsvarende.
 • Relevant erfaring fra fagfeltet kan erstatte krav om mastergrad. Krav om oppstart på mastergrad innen to år fra tilsetting.
 • Det er ønskelig med erfaring fra PP-tjeneste eller annen veiledning/rådgivningstjeneste.
 • Det er ønskelig med kompetanse i tverrfaglig arbeid knyttet til barn, familier, skole og barnehage.
 • Det er ønskelig med test- og utredningskompetanse.
 • Relasjonskompetanse, gode kommunikasjons - og samarbeidsferdigheter.
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne
 • Krav om godkjent politiattest. 
 • Krav om førerkort. Det må påregnes å benytte egen bil i tjenesten.

Personlige egenskaper

 • Gode samarbeidsevner og evne til å arbeide tverrfaglig og i team
 • Godt humør
 • Kunne inspirere og motivere
 • Fleksibel, selvstendig og løsningsorientert 
 • Stor arbeidskapasitet og gjennomføringsevne
 • God til å prioritere

Personlig egnethet vektlegges

Vi kan tilby

 • Godt arbeidsmiljø med høy fagkompetanse
 • Meget varierte og interessante arbeidsoppgaver.
 • Gode faglige utviklingsmuligheter.
 • Oppfølging av egen mentor internt.
 • Fleksibel arbeidstid.
 • Kjøregodtgjørelse etter offentlige satser
 • Lønn etter avtale.
 • Tilsetting skjer på de vilkår som fremgår av gjeldende lover og avtaler.
 • Pensjons- og forsikringsordning i KLP.

Unntatt offentlighet må begrunnes

Søkere oppføres på offentlig søkerliste.

Det må foreligge særskilte omstendigheter for å få innvilget unntak jfr. Offentleglova § 25.

Søknad

Alle kvalifiserte oppfordres til å søke på stillingen, uavhengig av kjønn, etnisk bakgrunn, religion, funksjonsevne, alder og seksuell orientering.