• Bedrift
  Trondheim Kommune
 • Søknadsfrist
  11.12.2022
 • Heltid/Deltid
  Heltid
 • Ansettelsesform
  Fast
 • Bransje
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring
  Ønskelig
 • Adresse
  7044, TRONDHEIM
  TRONDHEIM
 • Antall stillinger
  1
 • karriere-kode
  4892144
 • Se her for andre jobber fra Trondheim Kommune
Ledig stilling

Trondheim Kommune

Pedagogisk psykologisk rådgiver

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Ved Barne- og familietjenesten Østbyen (BFT) er det fra 1. januar 2023 ledig en fast 100 prosent stilling som pedagogisk psykologisk rådgiver i PP-tjenesten.

BFT er kommunens samlede tjenester for barn og unge 0-20 år. Tjenesten har helseundersøkelser og rådgivning til gravide, helsestasjons- og skolehelsetjenester, og gir bistand til skoler og barnehager for å legge til rette for læring og utvikling hos barn og unge med særlige behov. Oppgavene er hjemlet i Lov om helse- og omsorgstjenester, barnevern og opplæring.

BFT har medarbeidere med høy kompetanse innen helse, pedagogikk, barnevern og sosialfaglig arbeid. Tjenesten har fokus på utnyttelse av den tverrfaglige kompetansen til beste for barn og unge og deres familier. Utredninger og beslutninger kvalitetssikres gjennom spisskompetente medarbeidere i team. 

Arbeidsoppgaver:

 • Arbeidsoppgaver vil i hovedsak være knyttet til aldersgruppen 6-16 år.
 • Arbeidsområdet for PPT vil være to-delt: 
  • Systemrettet og tidlig innsats i inn mot skoler gjennom å være kontaktperson fra PPT med faste dager ute på skolene, samt deltakelse i tverrfaglige team. I dette arbeidet vil det også ligge krav om å delta i kompetanseutvikling i samarbeid med skoler. 
  • Utrednings- og sakkyndighetsarbeid etter opplæringsloven

Kvalifikasjoner:

 • Krav om relevant utdanning på masternivå innenfor spesialpedagogikk, pedagogikk eller psykologi
 • Søkere med relevant erfaring fra PPT og skole foretrekkes, men erfaring fra barnehage vil også vektlegges
 • Fordel med utredningskompetanse i PPT, inkludert testkompetanse. 
 • Gode norskkunnskaper, både skriftlig og muntlig 
 • Kunnskap om og erfaring med barn og unge med spesielle behov
 • Kompetanse om systemarbeid knyttet til psykisk helse og problematferd, forebygging og tidlig innsats foretrekkes

Personlige egenskaper:

 • Blikk for barns mestringsstrategier, samt forståelse for helhet og sammenheng i barns hverdag vurderes som viktig
 • I hensikt i å bygge et godt pp-team, så vektlegges sammensetning av ansattegruppa både i forhold til kompetanse og ferdigheter.
 • Evne til tverrfaglig samarbeid med god relasjonskompetanse er nødvendig.
 • Søker må ha stor arbeidskapasitet
 • Søker må ha endrings- og utviklingskompetanse.
 • Arbeidssituasjonen er mangesidig og kan være krevende. Evne til å ha god struktur og oversikt over arbeidsoppgavene er viktig
 • Søker må kunne jobbe selvstendig, systematisk, og ha god handlingskompetanse
 • God refleksjonsevne vektlegges
 • Den som ansettes må bidra til å opprettholde og utvikle et godt arbeidsmiljø

Vi tilbyr:

 • Gode forsikrings- og pensjonsordninger
 • Lønn etter sentrale avtaler og Trondheim kommunes lokale avtale
 • Fleksibel arbeidstid i tråd med fleksitidsordningen for Trondheim kommune. 
 • Tverrfaglig kompetansehevingsprogram
 • Et trivelig arbeidsmiljø med fokus på måloppnåelse og gode resultater
 • Selvstendige arbeidsoppgaver, arbeid i team og gode utviklingsmuligheter.
 • Utfordrende arbeidsoppgaver innenfor fagfeltet.
 

 • Bedrift
  Trondheim Kommune
 • Søknadsfrist
  11.12.2022
 • Heltid/Deltid
  Heltid
 • Ansettelsesform
  Fast
 • Bransje
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring
  Ønskelig
 • Adresse
  7044, TRONDHEIM
  TRONDHEIM
 • Antall stillinger
  1
 • karriere-kode
  4892144
 • Se her for andre jobber fra Trondheim Kommune