Ledig stilling

Hustadvika kommune

Pedagogisk psykologisk rådgiver

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Har du lyst til å jobbe som Pedagogisk-Psykologisk rådgiver i Hustadvika kommune?


PPT i Hustadvika kommune har ledig inntil 100 % stilling for fast ansettelse som pedagogisk- psykologisk rådgiver med oppstart snarest. Vi søker etter en engasjert, kunnskapsrik og endringskompetent PP-rådgiver, som ønsker å bidra til å gjøre en forskjell for barn og unge i Hustadvika og Gjemnes kommune.


PPT har for tiden 9 ansatte. Kontoret ligger i Familiens Hus i Eide, Hustadvika kommune. Tjenesten legger stor vekt på nær samhandling med barnehagene og skolene i kommunen, samt god tverrfaglig og helhetlig samhandling med andre samarbeidspartnere som bistår barn og unge. Stillingen innbefatter varierte arbeidsoppgaver på individ- og systemnivå: utredning/sakkyndighetsarbeid, mye kontakt med barn, foresatte og ansatte i barnehage og skole.
PP-tjenesten bistår barnehager og skoler i arbeid med kompetanseheving og organisasjonsutvikling, samt utarbeider sakkyndig vurdering der loven krever det. PP-tjenesten inngår som en viktig del av laget rundt barnet som skal sikre at alle barn og elever opplever inkludering, læring og utvikling.


Oppvekstfeltet generelt er for tiden i stor endring og utvikling, og det samme gjelder for PP-tjenesten. Dette skaper en spennende og utfordrende ramme for ansatte og ledere i hele oppvekstfeltet. Sammen med ansatte og ledere i barnehager, skoler og det tverrfaglige kompetansemiljøet i kommunen, har PP-tjenesten en viktig rolle i utviklingen av profesjonelle læringsfelleskap og inkluderende mestringsarenaer for barn og unge.
Vi jobber med å utvikle en fremtidsrettet PP-tjeneste, og vi ønsker deg som er interessert og har erfaring fra utviklings- og endringsarbeid internt i tjenesten og i barnehage/skole.


Arbeidsoppgaver:
• Bidra i utvikling av PP-tjenestens profesjonelle læringsfellesskap
• Kompetanseheving og organisasjonsutvikling i barnehager og skoler
• Veiledning/rådgivning/samarbeid med barnehage, skole, foresatte og elever
• Bistå skolene i utvikling av god tilpasset opplæring
• Systemisk arbeid med vekt på ressursteamarbeid i skolene
• Bidra i oppfølging av barn med spesielle behov i barnehage og grunnskolen
• Utrede og utarbeide sakkyndige vurderinger


Kvalifikasjoner:
• Utdanning på masternivå innenfor pedagogikk, spesialpedagogikk eller psykologi
• Utredningskompetanse
• Gode norskspråklige ferdigheter både muntlig og skriftlig
• Erfaring fra organisasjons- og kompetanseutvikling fra PPT og skole er en fordel
• God gjennomføringsevne


Personlige egenskaper:
• Du må ha god evne til kommunikasjon og samhandling med både brukere og kollegaer
• Du må være opptatt av utvikling i et fellesskap og å gjøre andre gode
• Du må kunne jobbe strukturert og selvstendig, være fleksibel og endringsvillig
• Du er proaktiv og ansvarsbevisst
• Du må ha høy arbeidskapasitet


Vi tilbyr:
• Mulighet til å være med på å bygge en utviklingsorientert og fremtidsrettet PP-tjeneste
• Inkluderende arbeidsmiljø og gode utviklingsmuligheter
• Godt arbeidsmiljø med engasjerte kollegaer
• Fleksitidsordning og muligheter for hjemmekontor
• Mulighet til å jobbe tverrfaglig i et godt arbeidsmiljø
• Nødvendig opplæring vil bli gitt
• Kjøregodtgjørelse etter offentlige satser
• Lønn etter tariff
• Tilsetting skjer på de vilkår som fremgår av gjeldende lover og avtaler
• God pensjonsordning i KLP

Annet

Den som tilsettes må disponere egen bil i tjenesten.

Den som ansettes må levere gyldig politiattest etter opplæringsloven § 10-9.

Søknad

Vi ber om at elektronisk søknadsskjema blir brukt. 
I henhold til offentleglova § 25 gjøres det oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli gjort offentlig