• Bedrift
  Hamar kommune
 • Søknadsfrist
  18.05.2022
 • Sted:
  OTTESTAD
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  INNLANDET
 • Arbeidssted:
  OTTESTAD
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  4598868
 • Se her for andre jobber fra Hamar kommune
Ledig stilling

Hamar kommune

Pedagogisk-psykologisk rådgiver

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Hamarregionenes interkommunale pedagogisk psykologiske tjeneste (HIPPT) har som mål å bidra til at barn, unge og voksne med særskilte behov sikres gode opplærings- og utviklingsmuligheter. PPT er sakkyndig instans når det gjelder spesialpedagogisk hjelp/spesialundervisning og utarbeider sakkyndig vurdering der loven krever det. PPT har også ansvar for å bistå barnehager og skoler i arbeidet med kompetanse- og organisasjonsutvikling. PPT inngår som en viktig del av laget rundt barnet som skal sikre at alle barn og elever opplever inkludering, læring og utvikling.  HIPPT har 13,80 pp-rådgiver stillinger, besatt av engasjerte ansatte med høy kompetanse innen sitt fagfelt, og er med dette et stort fagfelt innen PPT i nasjonal sammenheng. HIPPT holder til på Kjonerud kompetansesenter i Ottestad. HIPPT dekker følgende områder; barnehage, grunnskole og voksenopplæring.

Mer informasjon om HIPPT finner du på www.hamar.kommune.no/hippt

Arbeidsoppgaver:

 
 • Arbeidsoppgavene for stillingen vil hovedsakelig være knyttet til barnehage
 • Utviklings- og endringsarbeid i barnehager som innebærer veiledning og rådgivning
 • Sakkyndighetsarbeid etter barnehageloven 
 • Utredningsarbeid 
 • Samarbeid med barn med ulikt funksjonsnivå, foreldre, barnehage og øvrig hjelpeapparat
 • Delta i intern organisasjonsutvikling (Kompetanseløftet og Oppvekstreformen)

Kvalifikasjoner:

 • Utdanning innenfor psykologi/pedagogikk/spesialpedagogikk kreves. Helst utdanning på profesjonsstudium/hovedfag/mastergradsnivå, men ikke et absolutt krav. Relevant utdanning (f.eks spesialpedagog/logoped) og erfaring kan kompensere for utdanning på mastergradsnivå og vil bli vurdert. 
 • Testteoretisk kompetanse; sertifisering på Wppsi vil være en fordel
 • Relevant arbeidserfaring innenfor barnehage, PPT eller BUP, og god kjennskap til barn med spesielle behov.
 • Læringsmiljørettet (systemarbeid) arbeidserfaring 
 • God kunnskap om barnehagens rammeplan
 • Det er ønskelig med kompetanse på inkludering, minoritetsspråklige barn og språk
 • God norsk muntlig og skriftlig fremstillingsevne 
 • Gode digitale ferdigheter
 • Må ha førerkort og disponere egen bil
 • Gyldig politiattest må fremvises før tiltredelse

Personlige egenskaper:

 • Kan arbeide strukturert, selvstendig og effektivt
 • Er fleksibel og nytenkende
 • God evne til å etablere kontakt og samarbeide med barn, unge, foreldre og samarbeidspartnere
 • Høy arbeidskapasitet
 • Pålitelig, modig og ansvarsbevisst

Vi tilbyr:

 • Et trivelig inkluderende arbeidsmiljø med  gode utviklingsmuligheter
 • Varierte og utfordrende arbeidsoppgaver innenfor fagfeltet
 • Fleksibel arbeidstid i tråd med fleksitidsordningen i Hamar kommune
 • Opplæring for nytilsatte
 • Pensjonsavtale i KLP
 • Lønn - og arbeidsvilkår som fremgår av Hamar kommunes gjeldende lover, reglement, tilsettingsdokument og tariffavtaler
 • Hamar kommune er en IA-bedrift

 

Stillingen er ledig fra 01.08.2022

 

Ta gjerne kontakt dersom det er noen spørsmål til stillingen.

 

 • Bedrift
  Hamar kommune
 • Søknadsfrist
  18.05.2022
 • Sted:
  OTTESTAD
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  INNLANDET
 • Arbeidssted:
  OTTESTAD
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  4598868
 • Se her for andre jobber fra Hamar kommune