Pedagogisk medarbeider skole og sfo

Stavanger Kommune

Kvernevik er en spennende bydel! Her skal vi bygge nytt skolebygg innen 2024,  vi har svømmehall i nærheten av skolen, gymsal,  idrettshall, bydelsbibliotek i våre lokaler, helsesykepleier og tilbud om skolefrokost. Viktigst av alt, vi har 478 fantastisk flotte elever, unike på hver sin måte.
På skolen vår trenger vi pedagogiske medarbeidere som gleder seg over og tilrettelegger for at elevene skal oppleve faglig og sosial læring, mestring og vennskap. Vi er et bredt sammensatt team på ca 60 voksne som alle har sin funksjon og verdi i elevenes skolehverdag; pedagogiske medarbeidere, pedagoger og spesialpedagoger, helsesykepleier og administrasjon. Elevundersøkelsen og foreldreundersøkelsen forteller oss at vi har elever som trives, og en foreldregruppe som er stolt over bydelen og skolen sin. Vi  som jobber her er glad i jobben vår og i elevene våre. Vi er en skole som har fokus på likeverd, respekt, medborgerskap og livsmestring. Med utgangspunktet i aktiv elevmedvirkning skal vi i årene som kommer arbeide målrettet og systematisk for å bli en best mulig skole!

Vi har ledig en fast stilling og et vikariat for neste skoleår.

Arbeidsoppgaver:

 • Bidra i utviklingen av et inkluderende fellesskap som fremmer helse, trivsel og læring for alle
 • Planlegge og gjennomføre aktiviteter med aktiv elevmedvirkning
 • Tilpasse opplæring og oppfølging av enkeltelever ved behov 
 • Skole-hjem samarbeid
 • Delta i lærende profesjonsfellesskap på skole og sfo

Kvalifikasjoner:

 • Relevant høyskoleutdanning eller fagbrev som barne- og ungdomsarbeider
 • Erfaring fra arbeid med barn og unge
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt
 • Gode norskferdigheter, skriftlig og muntlig

Personlige egenskaper:

 • Du er engasjert og opptatt av elevenes trivsel og læring
 • Du liker å arbeide sammen med ulike mennesker
 • Du kan jobbe selvstendig og tar ansvar for egne oppgaver
 • Du har faglig og personlig styrke til å håndtere uforutsette situasjoner
 • Du er raus og har godt humør

Vi tilbyr:

 • Ansatte, foresatte og elever som er glade i og stolte av skolen sin
 • Engasjerte og motiverte medarbeidere i et profesjonelt læringsfellesskap
 • Et raust og godt arbeidsmiljø
 • En skole med fokus på medborgerskap og livsmestring
 • Stillingskode og lønn i henhold til gjeldende tariffavtale