• Bedrift
  Giske Kommune
 • Søknadsfrist
  20.05.2022
 • Sted:
  GISKE
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  MØRE OG ROMSDAL
 • Arbeidssted:
  GISKE
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  4608022
 • Se her for andre jobber fra Giske Kommune
Ledig stilling

Giske Kommune

Pedagogisk leiar - vikariat ved Giske barnehage

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Det er ledig 100 % vikariat som pedagogisk leiar ved Giske barnehage frå 01.08.2022 - 31.07.2023.

Barnehagen har fire avdelingar med omlag 60 barn. Barnehagen ligg midt på øya Giske med si unike historie, rike kulturliv og flotte natur.

Vår visjon er «Saman i tryggleik og undring», og våre satsingsområde er livsmeistring, inkludering og språk. Satsingsområdet i oppvekst i Giske kommune er inkluderande praksis, som handlar om å tilpasse læringsmiljøet til mangfaldet hos barn og elevar, og å gi alle ei reell moglegheit til å vere deltakar i det faglege og sosiale fellesskapet. 


I Giske barnehage ønsker vi at barna si læring skal vere heilskapleg og meiningsskapande. Arbeidsmåten vår er i stor grad prosjektbasert. Det vil blant anna seie at læring alltid skal henge saman med leik, omsorg og danning, og læringa bør ha ein relevans i forhold til den verda barna tilhøyrer og dei krav livet stiller dei ovanfor. Målet er å finne balansen mellom eit pedagogisk innhald som tek utgangspunkt i barnet som skapande og lærande subjekt, og den verkelegheita barnet tilhøyrar med dei fysiske, sosiale og kulturelle rammene det lever innanfor.
 
Vi arbeider pedagogisk og systematisk med planlegging-, dokumentasjon- og vurderingsarbeid, og vi arbeider kvar dag for å sikre god kvalitet gjennom godt utarbeidde prosedyre og planar.
 

I tillegg til formell utdanning og praksis vert det lagt vekt på personlege eigenskapar og at ein er skikka for stillinga.

Menn blir oppmoda om å søkje.

Det er krav om politiattest av ny dato.

Dokumentasjon på utdanning og praksis skal sendast i lag med søknaden.

Kvalifikasjoner:

 • Barnehagelærarutdanning
 • Det er ønskjeleg med tilleggsutdanning i spesialpedagogikk
 • God digital kompetanse
 • Gode norskkunnskapar, både munnleg og skriftleg

Personlige egenskaper:

 • Evne og vilje til å vere ein motiverande og tydeleg leiar
 • Evne til å skape gode relasjonar til barn, føresette og medarbeidarar
 • Initiativrik, ansvarsbevisst og fleksibel
 • Evne til å jobbe sjølvstendig med gode evner til samarbeid og leiing
 • Løysings- og utviklingsorientert, og innstilt på tverrfagleg samarbeid

Vi tilbyr:

 • Utfordrande, variert og sjølvstendige arbeidsoppgåver i eit godt fag- og arbeidsmiljø
 • Fokus på tverrfagleg samarbeid
 • Giske kommune har fokus på modernisering og omstilling gjennom bruk av ny teknologi og digitalisering innan alle tenesteområde
 • Konkurransedyktig løn
 

 • Bedrift
  Giske Kommune
 • Søknadsfrist
  20.05.2022
 • Sted:
  GISKE
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  MØRE OG ROMSDAL
 • Arbeidssted:
  GISKE
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  4608022
 • Se her for andre jobber fra Giske Kommune