• Bransje
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Bedriftstype
 • Organisasjonsnummer
  964980721
 • Nettside
  Giske Kommune
 • Adresser
  Valderhaug 4
  6050  VALDERØYA

Giske Kommune

Giske er tufta på fiske, fangst og handel grunna nærleiken til havet og dei gode fiskeria ved og utanfor Mørekysten. I dag tel Giske omlag 280 verksemder og firma av ymse slag som dekkjer dei fleste næringsgreiner. Vekta ligg enno på primærnæringane og fiskeria, men der er òg mange aktive og større verksemder innanfor transport- og flyplasstenester, interiør- og trevareproduksjon og teknisk/ maritim industri - for å nemne nokre.


Bli med i vår Kandidatbank!

Synes du vår bedrift ser spennende ut? Meld din interesse, vi vil gjerne ha deg i vår Kandidatbank. Stå først i køen og bli kontaktet når vi trenger folk.

 

Fagarbeidar, fast stilling ved teknisk uteseksjon

Giske Kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Det er frå snarast ledig 100 % fast stilling som fagarbeidar ved teknisk eining, uteseksjonen. Teknisk uteseksjon har ansvar for personale ved Gjøsund miljøstasjon, samt vedlikehald av alle kommunale veganlegg og parkar (kyrkjegardar.) Stillinga er fordelt slik: Gjøsund  miljøstasjon 46.5%, kommunale vegar 25%, kyrkje/parkar 28,5%. Teknisk uteseksjon deltek…

Byggesaksbehandlarar ved teknisk eining

Giske Kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Stor saksmengde og skifte av personell gjer at avdelinga treng tre nye byggesaksbehandlarar i 100 % fast stilling. Alle stillingane er ledig frå snarast.  Avdeling teknisk forvaltning er ei av 4 avdelingar i teknisk eining. Eininga har til saman om lag 50 medarbeidarar. Teknisk forvaltning har avdelingsleiar og 15 tilsette som dekkjer  arbeidsområda kommune…

Helsefagarbeidar, vikariat ved Vigra, Giske og Godøy omsorgsdistrikt

Giske Kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Det er ledig om lag 60 % vikariat som helsefagarbeidar ved Godøy bukollektiv frå 15.08.2022. Vikariatet er ledig i 6 mnd., men kan bli forlengt.  Stillinga inngår i turnus med arbeid kvar 3. helg. I tillegg til formell kompetanse blir personlege eigenskapar og at ein er skikka for stillinga vektlagt. Det er krav om politiattest av ny dato. Dokumentasjon…

Helsefagarbeidar, fast stilling ved Vigra, Giske og Godøy omsorgsdistrikt

Giske Kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Det er ledig fast 65 % stilling som helsefagarbeidar ved Godøy bukollektiv frå 15.08.2022. Til stillinga ligg også praktisk bistand ute i heimane.  Stillinga inngår i turnus med arbeid kvar 3. helg. I tillegg til formell kompetanse blir personlege eigenskapar og at ein er skikka for stillinga vektlagt. Det er krav om politiattest av ny dato. Dokumentasjo…

Sjukepleiar, vikariat ved Vigra, Giske og Godøy omsorgsdistrikt

Giske Kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Det er ledig 75 % vikariat som sjukepleiar i skjerma avdeling for personar med demenssjukdom ved Vigra omsorgssenter. Stillinga er ledig frå 15.08.2022 og til om lag 30.04.2023. Stillinga inngår i turnus med arbeid kvar 3. helg, men dersom det er ønskjeleg kan 4. kvar helg med langvakter bli aktuelt. I tillegg til formell kompetanse blir personlege eigensk…

Kan DU hjelpe oss? Vi treng sjukepleiarar, helsefagarbeidarar / hjelpepleiarar, vernepleiarar og miljøterapeutar

Giske Kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

På grunn av den pågåande coronasituasjonen treng vi fleire sjukepleiarar, helsefagarbeidarar / hjelpepleiarar, vernepleiarar og miljøterapeutar til å hjelpe oss med eit auka bemanningsbehov. Dette gjeld primært innan området sjukeheim, heimesjukepleie og bustadar. Vi ønskjer å kome i kontakt med deg som har moglegheit til å arbeide ekstra i ei avgrensa peri…