• Bransje
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Bedriftstype
 • Organisasjonsnummer
  964980721
 • Nettside
  Giske Kommune
 • Adresser
  Valderhaug 4
  6050  VALDERØYA

Giske Kommune

Giske er tufta på fiske, fangst og handel grunna nærleiken til havet og dei gode fiskeria ved og utanfor Mørekysten. I dag tel Giske omlag 280 verksemder og firma av ymse slag som dekkjer dei fleste næringsgreiner. Vekta ligg enno på primærnæringane og fiskeria, men der er òg mange aktive og større verksemder innanfor transport- og flyplasstenester, interiør- og trevareproduksjon og teknisk/ maritim industri - for å nemne nokre.


Bli med i vår Kandidatbank

Synes du vår bedrift ser spennende ut? Meld din interesse, vi vil gjerne ha deg i vår Kandidatbank. Stå først i køen og bli kontaktet når vi trenger folk.

 

Helsefagarbeidar - fast nattstilling ved Giske omsorgssenter

Giske Kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Det er ledig fast 45 % nattstilling ved Giske omsorgssenter. Stillinga er ledig frå snarast, og inngår i turnus med arbeid kvar 3. helg. I tillegg til formell kompetanse blir personlege eigenskapar og at ein er skikka for stillinga vektlagt. Det er krav om politiattest av ny dato. Dokumentasjon på utdanning skal sendast som vedlegg til søknaden. Kvalifi…

Fagarbeidar - teknisk uteseksjon

Giske Kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Det er f.o.m. 01.12.2023 ledig 100% fast stilling ved teknisk eining, uteseksjonen. Teknisk uteseksjon har ansvar for vedlikehald av alle kommunale vegar og parkar (kyrkjegardar). Stillinga er fordelt slik: parkar 70%, trafikktrygging kommunale vegar 30%. Teknisk uteseksjon deltek aktivt i utviklinga av nyanlegg innanfor alle ansvarsområde. I tillegg til f…

Psykolog i psykisk helseteam for barn, unge og familiar

Giske Kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Det er ledig 100%  fast stilling som psykolog i psykisk helseteam for barn, unge og familiar ved eining Barn, familie og helse. Stillinga er ledig frå snarast.  Giske kommune er opptatt av å levere gode tenester til alle innbyggjarane i kommunen, med stort fokus på barn og unge. Psykisk helseteneste til barn,unge og familiar er organisert i eining barn, fam…

Kan DU hjelpe oss? Vi treng sjukepleiarar, helsefagarbeidarar / hjelpepleiarar, vernepleiarar og miljøterapeutar

Giske Kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

På grunn av den pågåande coronasituasjonen treng vi fleire sjukepleiarar, helsefagarbeidarar / hjelpepleiarar, vernepleiarar og miljøterapeutar til å hjelpe oss med eit auka bemanningsbehov. Dette gjeld primært innan området sjukeheim, heimesjukepleie og bustadar. Vi ønskjer å kome i kontakt med deg som har moglegheit til å arbeide ekstra i ei avgrensa peri…