• Bransje
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Bedriftstype
 • Organisasjonsnummer
  964980721
 • Nettside
  Giske Kommune
 • Adresser
  Valderhaug 4
  6050  VALDERØYA

Giske Kommune

Giske er tufta på fiske, fangst og handel grunna nærleiken til havet og dei gode fiskeria ved og utanfor Mørekysten. I dag tel Giske omlag 280 verksemder og firma av ymse slag som dekkjer dei fleste næringsgreiner. Vekta ligg enno på primærnæringane og fiskeria, men der er òg mange aktive og større verksemder innanfor transport- og flyplasstenester, interiør- og trevareproduksjon og teknisk/ maritim industri - for å nemne nokre.


Bli med i vår Kandidatbank

Synes du vår bedrift ser spennende ut? Meld din interesse, vi vil gjerne ha deg i vår Kandidatbank. Stå først i køen og bli kontaktet når vi trenger folk.

 

Helsefagarbeidar - fast stilling ved Giske omsorgssenter

Giske Kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Vi har ledig fast 75 % stilling som helsefagarbeidar ved Valderøy omsorgsdistrikt, Giske omsorgssenter frå 12.08.2024.  Stillinga inngår for tida i turnus med arbeid kvar 3. helg. I tillegg til formell kompetanse blir personlege eigenskapar og at ein er skikka for stillinga vektlagt. Det er krav om politiattest av ny dato. Dokumentasjon på utdanning skal …

Barnevernskonsulent

Giske Kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Er du ein person som likar utfordringar, er strukturert, målretta og god på samarbeid? Kanskje er du på utkikk etter ein krevjande, men spanande og lærerik arbeidskvardag? Vi har ledig fast 100 % stilling som barnevernskonsulent frå 01.09.2024. I tillegg har vi ledig eit vikariat i 100 % stilling frå snarast og t.o.m. 31.03.2025. Oppgi i søknaden dersom du …

Barne- og ungdomsarbeidar / helsefagarbeidar / assistent ved Vigra skule og SFO 

Giske Kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Frå 01.08.2024 har vi ledig fast 100 % stilling og 2 x 100 % engasjement ved Vigra skule og SFO. I tillegg har vi ledig 50 % engasjement i skulen. Alle tre engasjementstillingane gjeld skuleåret 2024/2025. 50 % stillinga i skule følgjer skuleruta med avkorta løn, og dei andre stillingane har normalarbeidsår. Oppgi i søknadsteksten dersom du ikkje søkjer al…

Sjukepleiar, fast stilling ved Vigra omsorgssenter

Giske Kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Vi har ledig fast 85 % stilling som sjukepleiar i  avdelingar for personar med demenssjukdom ved Vigra omsorgssenter. Stillinga er ledig frå snarast og inngår i turnus med arbeid kvar 3. helg, men dersom det er ønskjeleg kan 4. kvar helg med langvakter bli vurdert. Vi søkjer engasjerte sjukepleiarar med fokus på god og trygg pasientbehandling, og i tillegg…

Kan DU hjelpe oss? Vi treng sjukepleiarar, helsefagarbeidarar / hjelpepleiarar, vernepleiarar og miljøterapeutar

Giske Kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

På grunn av den pågåande coronasituasjonen treng vi fleire sjukepleiarar, helsefagarbeidarar / hjelpepleiarar, vernepleiarar og miljøterapeutar til å hjelpe oss med eit auka bemanningsbehov. Dette gjeld primært innan området sjukeheim, heimesjukepleie og bustadar. Vi ønskjer å kome i kontakt med deg som har moglegheit til å arbeide ekstra i ei avgrensa peri…