• Bedrift
  Gol kommune
 • Søknadsfrist
  04.03.2024
 • Ansettelsesform
  Fast
 • Bransje
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring
  Ønskelig
 • Adresse
  3550, GOL
  GOL
  Norge
 • Antall stillinger
  1
 • karriere-kode
  5562993
 • Se her for andre jobber fra Gol kommune
Ledig stilling

Gol kommune

Pedagogisk leiar / barnehagelærar

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Gol barnehage har ledige faste stillingar som pedagogisk leiar / barnehagelærar frå august 2024.

Gol barnehage er felles overordna organisering av dei tre kommunale barnehagane; Breidokk barnehage med eiga naturavdeling, Vesterhuset barnehage og Herad barnehage. Alle tre barnehagane har 4 eller 5 avdelingar for barn i alderen ca. 1 – 5/6 år. Sjå heimesida til Gol kommune for informasjon om kvar barnehage.

I Gol barnehage arbeider vi med ei kontinuerleg utvikling av barnehagane, og søkjer medarbeidarar som er interesserte i å ta aktiv del i utvikling, omsorg og læring hos kvart barn og av verksemda. Barnehagane samarbeider mykje og deltek i regionalt utviklingsprosjekt, Kompetanseløftet for spesialpedagogikk og inkluderande praksis.

Innhald i stillingane: Pedagogisk leiar er ein del av leiargruppa i den einskilde barnehagen, og har hovudansvar for planlegging og gjennomføring av det pedagogiske arbeidet anten aleine eller saman med fleire pedagogar på «sin» avdeling og for heile barnehagen. I tillegg skal pedagogisk leiar samarbeide med, leie og rettleie fagarbeidarar/assistentar på avdelinga aleine eller saman med anna pedagog.

Dine kvalifikasjonar:
• Godkjent barnehagelærarutdanning eller tilsvarande relevant utdanning
• Kunne bruke digitale verktøy i både planleggingsarbeid og som eit pedagogisk verktøy
• Uttrykke deg godt på norsk, både skriftleg og munnleg

Vi ønskjer oss av deg:
• Kreativ og leiken, samtidig som du kan vere ein tydeleg vaksenperson.
• Aktiv og bevisst vaksen saman med barna både inne og ute
• Har evner til å skape gode relasjonar med barn.
• Kan begeistre og motivere barn, kollegaer og foreldre
• Er interessert i barn si utvikling og medverking.
• Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner overfor både barn, føresette og tilsette
• Bidreg til eit raust arbeidsklima.
• Profesjonell, lydhøyr og tillitsvekkande i møte med kollegaer og foreldre.
• Er aktiv deltakande i barnehagen sitt pedagogiske utviklingsarbeid og vere pådrivar i nye utviklingsprosjekt
• Er fleksibel, positiv innstilt og initiativtakar

Vi kan tilby:
• Profesjonelt og utviklingsorientert læringsfellesskap og eit godt arbeidsmiljø
• Tilsetjing i samsvar med gjeldande lov og avtaleverk
• Løn etter utdanning og praksis
• Rettleiingsgruppe for nye pedagogiske leiarar/barnehagelærarar
• Stillingsbeskriving
• Gratis trening

Anna:
• Hallingdal har eigen MiB-gruppe for menn i barnehagane, og menn blir oppfordra til å søkje
• Det vil ved tilsetjing bli lagt stor vekt på personleg eignaheit og evne til samarbeid
• Dei som blir tilsette, må leggje fram tilfredsstillande politiattest jf. Lov om barnehagar

Send søknad:
• Vi ber om at elektronisk søknadsskjema blir nytta.
• Godkjente kopiar av vitnemål og attestar må takast med til arbeidsgivar ved eventuelt intervju. Ansiennitet blir rekna ut i frå desse.
• Alle søkjarar vil få kvittering på at søknaden er motteken dersom de har fylt ut rett e-postadresse i søknaden.

Informasjon om barnehagane finn du på nettsida: www.gol.kommune.no

 

 • Bedrift
  Gol kommune
 • Søknadsfrist
  04.03.2024
 • Ansettelsesform
  Fast
 • Bransje
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring
  Ønskelig
 • Adresse
  3550, GOL
  GOL
  Norge
 • Antall stillinger
  1
 • karriere-kode
  5562993
 • Se her for andre jobber fra Gol kommune