• Bedrift
  Gulen kommune
 • Søknadsfrist
  13.05.2021
 • Sted:
  EIVINDVIK
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  VESTLAND
 • Arbeidssted:
  EIVINDVIK
 • Land:
  NO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  3780194
 • Se her for andre jobber fra Gulen kommune

Pedagogisk leiar/barnehagelærar

Gulen kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

2.g.utl.

 

Byrknes barnehage og skule består av 1-10-skule og barnehageavdeling. På grunn av aukande barnetal i denne skulekrinsen, utvidar kommunen barnetalet i denne barnehagen, og vi treng derfor fleire tilsette. Eininga har av same grunn fått eit heilt nybygd, flott barnehagebygg, som vart teken i bruk vinteren 2020/21 Sjå www.byrknes.skule.no for meir informasjon, bilete, årsplanar osv.

Vi har ledig 300% fast stilling som pedagogisk leiar/barnehagelærar Gulen kommune, for tida ved Byrknes barnehage og skule frå 13.08.2021. Kommunen tilbyr løn over tariff, samt bonus på 40 000,- utbetalt gjennom dei to første åra til deg som vert tilsett med barnehagelærarutdanning. 

 

 

Barnehagane i Gulen har: 

 • Fokus på fagleg utvikling i barnehagane, der idear og innspel frå både nyutdanna og erfarne medarbeidarar vert sett på som viktige ressursar. 
 • Relativt små barnehagar - ein ideell arbeidsstad for nyutdanna pedagogar
 • Godt arbeidsmiljø
 • Tilbod om rettleiing
 • Godt nettverksamarbeid mellom pedagogane i dei ulike barnehagane i kommunen

Arbeidsoppgåver: 

 • Planlegge, setje i verk, dokumentere og evaluere det pedagogiske arbeidet i tråd med rammeplanar, lovverk og kommunen sine strategiplanar og fokusområde.
 • Leie, planlegge og involvere resten av personalet i den daglege drfita av avdelinga, i tillegg til samarbeid med føresette og andre samarbeidspartnarar
 • Bidra til rettleiing og opplæring på avdelinga
 • Delta i den daglege drifta

Kvalifikasjonar:

 • Utdanning som barnehagelærar. Søkjarar utan godkjent utdanning kan verte vurdert for mellombels stilling dersom vi ikkje får kvalifiserte søkjarar
 • Gode norskkunnskapar - både munnleg og skriftleg

Personlege eigenskapar:

 • Trivst, kommuniserer og samhandlar godt med borna, føresette, kollegaer og andre samarbeidspartnarar.
 • Kan bidra til eit godt og stabilt arbeidsmiljø for både born og vaksne
 • Er strukturert, fleksibel og har gode samarbeidsevner
 • Å vere personleg eigna kan verte vektlagt ved tilsetjing

Anna:

 • Tenestespråket i Gulen kommune er nynorsk
 • Tilsetjing etter gjeldande lover, føresegner og avtalar
 • For tilsetjing innan pleie og omsorg, PU, i skule og i barnehage, vert det stilt krav om politiattest
 • Vi gjer merksam på at søkjarlister med namn, kjønn, alder og noverande stilling er offentleg informasjon. Dersom søkjarar likevel ber om konfidensiell handsaming, og grunnen for å unnta offentleggjering ikkje vert godkjent, får søkjaren høve til å trekke søknaden sin før offentleggjering

 

Vi tilbyr:

 • Løn over tariff, samt bonus på 40 000,- ved binding i to år. Ta kontakt med løn og personalavdelinga, 57782000, for å høyre meir om ordninga, utbetaling osv. 
 • Gode forsikrings- og pensjonsordningar
 • Hjelp med å skaffe bustad

 

 

 

 
 • Bedrift
  Gulen kommune
 • Søknadsfrist
  13.05.2021
 • Sted:
  EIVINDVIK
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  VESTLAND
 • Arbeidssted:
  EIVINDVIK
 • Land:
  NO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  3780194
 • Se her for andre jobber fra Gulen kommune