• Bedrift
  Rauma kommune
 • Søknadsfrist
  06.10.2022
 • Stillingstype
  Dag
 • Bransje
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring
  Ønskelig
 • Adresse
  6300, ÅNDALSNES
  RAUMA
  Norge
 • Antall stillinger
  1
 • karriere-kode
  4748811
 • Se her for andre jobber fra Rauma kommune
Ledig stilling

Rauma kommune

Pedagogisk leiar

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Stillingstype
100% st.vikariat som pedagogisk leiar i Måndalen barnehage frå 1.1.23 til 31.07.24

Vi ser etter ein pedagogisk leiar med erfaring som har evne til å inspirere og motivere sine medarbeidarar og kan være pådrivar i utviklingsarbeid. 
Stillinga er organisert under Barnehagesjefen i Rauma kommune.

Arbeidsplassen
Våre kommunale barnehager består av Åfarnes barnehage, Eidsbygda barnehage, Leiktun barnehage i Isfjorden, Myra barnehage på Åndalsnes samt Måndalen barnehage.

Måndalen barnehage er ein kommunal heildagsbarnehage med 4 avdelingar for barn i alderen 1 til 6 år (fordelt på heiltids- og deltidsplassar). Hausten 2022 er det 37 barn i barnehagen. Barnehagen har flott nytt bygg - opna 01.12.21. Det er kort veg  til idrettsplass, fotballbane, løpebane, hall og et allsidig og rik tilgang pånatur- og turområde.  Måndalen barnehagen har vore i drift sidan 1989. 

Arbeidsoppgåver

 • Pedagogisk leiar er ein del av ledergruppa i barnehagen - leie og organisere arbeidet på avdeling, sjøvstendig og/eller i samarbeid med dei andre pedagogene. 
 • Bidra i dagleg drift, fagleg ansvar og utvikling av barnehagen som ein profesjonell organisasjon med eit systematisk og målretta arbeid for eit trygt og godt barnehagemiljø for leik, læring, humor og glede.
 • Utfordre og støtte medarbeidarane til det beste for barnas utvikling og læring
 • Ansvar for samarbeid med foresatte og eksterne

Andre oppgåver kan vere aktuelle.

Kvalifikasjonar

 • Krav om godkjent barnehagelærarutdanning
 • Krav om gode norskkunnskapar både munnleg og skriftleg
 • God digital kompetanse 

Personlege eigenskapar

 • Strukturert og fleksibel
 • Tenker heilheitleg
 • Motiverande og inspirerande 
 • Gode samarbeidsevne
 • Opptatt av relasjoner og tillit
 • Innovativ og kreativ
 • Bidra med humor og glede i kvardagen

Vi tilbyr

 • Oversiktleg nærmiljøbarnehage med god fagleg kompetanse
 • Stabilt personale og godt arbeidsmiljø
 • Deltagelse i Regional kompetansearbeid
 • Offentleg tenestepensjonsordning
 • IA-bedrift

Tilsetting
Tilsetting skjer i høve til gjeldande lovar, reglement og avtaleverk, òg når det gjeld medlemskap i pensjonsordning. Avlønning etter Hovedtariffavtalen. 

Politiattest
Den tilsette må leggje fram gyldig politiattest, ikkje eldre enn 3 månader, før tilsettjing. Jf. mf. Barnehageloven § 30, jf. politiregisterloven § 39 første ledd.

Søknad 
Rauma kommune tek kun imot elektroniske søknadar. Søkjerettleiing: https://www.rauma.kommune.no/om-kommunen/ledige-stillinger/sokerveiledning/ eller personal@rauma.kommune.no. 
Det er viktig at du tek deg tid til å svare på spørsmåla vi stiller, og registrerer/oppdaterer CV`en med utdanning og kompetanse i søknadsskjemaet. Last opp aktuelle attestar og vitnemål i PDF format.

Merk at opplysningar kan gjerast offentlege sjølv om du har bede om ikkje å bli oppført på offentleg søkjarliste. Du vil då bli varsla, om ønsket om reservasjon ikkje vert teke til følgje.

 

 • Bedrift
  Rauma kommune
 • Søknadsfrist
  06.10.2022
 • Stillingstype
  Dag
 • Bransje
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring
  Ønskelig
 • Adresse
  6300, ÅNDALSNES
  RAUMA
  Norge
 • Antall stillinger
  1
 • karriere-kode
  4748811
 • Se her for andre jobber fra Rauma kommune