Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Vestnes kommune

Pedagogisk leiar - 100 % fast stilling

Offentlig forvaltning

Stillingstype

Ledig 100 % fast stilling som pedagogisk leiar i Fiksdal barnehage med tiltreding frå 07.08.2023. 
 

Arbeidsoppgåver

- ansvar for den daglege drifta og det pedagogiske tilbodet ved avdelinga

- ansvar for planlegging, gjennomføring, vurdering og pedagogisk dokumentasjon

- ansvar for dagleg leiing, rettleiing, rådgjeving av øvrig personale på avdelinga

- ansvar for introduksjon av nytt personal i avdelinga

- foreldresamarbeid

- inngår i leiargruppa til einingsleiar ved barnehagen

- i samråd med einingsleiar planlegge og gjennomføre møte og studiedagar

- ansvar for å utarbeide og gjennomføre årsplan i samråd med einingsleiar

- ansvar for at mål og visjonar for drifta av barnehagen vert fylgd

- ansvar for at barnehagen fylgjer gjeldande avtalar, lovverk og vedtekter

Kvalifikasjonar

- bachelor barnehagelærar

- anna pedagogisk utdanning på høgskulenivå med vidareutdanning i barnehagepedagogikk

- ønskjeleg med leiarutdanning/erfaring

- gode datakunnskapar

- beherske norsk munnleg og skriftleg. Kravet til språk er minimum bestått språkopplæring på nivå B2

- ha gode kommunikasjonsevner

Personlege eigenskapar

- er aktiv, engasjert og opptatt av faget

- har evne til å motivere, engasjere og rettleie det øvrige personale

- har godt humør, evne og vilje til å jobbe i eit hektisk miljø i stadig utvikling

- er løysningsorientert

- er fleksibel

- har evne til å sjå og anerkjenne barn

- er eit godt språkleg førebilde

- bidreg til god dialog med barn, føresette, tilsette og er ein positiv rollemodell

- har gode samarbeidsevner og vil bidra positivt til eit godt arbeidsmiljø

- kan jobbe i team, men og sjølvstendig

- har gode leiareigenskapar
 

Vi tilbyr

- godt arbeidsmiljø og gode kollegaer

- ein barnehagesektor med fokus på utvikling

- løn i høve gjeldande avtaleverk

- tilsette med fagkompetanse og som har mindre enn 4 års ansiennitet får godkjent 4 års ansiennitet

- kommunen er IA-bedrift og har fokus på nærværsarbeid

- gode pensjons- og forsikringsordningar i høve tariffavtale
 

Tilsettingsvilkår

Løns- og tilsetjingsvilkår i samsvar med gjeldande avtaleverk. Det vert trekt 2% av lønna i pensjonsinnskot. Prøvetida er

6 månader i faste stillingar. Ved tilsetting som krev politiattest skal denne ikkje vere eldre enn 3 månader.

Aktuelle søkjarar vert innkalla til samtale eller intervju.


Referanser

Oppgi referanser.


Søknad

Vestnes kommune nyttar elektronisk søknadsprosess. Det betyr at det berre er søknader sendt via vårt elektroniske søknadssystem som vil bli tatt i betraktning.

Det er viktig at du tar deg tid til å svare på spørsmåla vi stiller og registerer din CV i søknadsskjemaet. Det er ikkje mogleg å sende med vedlegg. Attestar og vitnemål må derfor takast med til intervju.


Søkjarlista kan bli offentleggjort.