Detaljer

 • Bedrift
  Øygarden kommune
 • Søknadsfrist
  01.12.2020
 • Sted:
  Ågotnes
 • Stillingstype:
  Dag
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  Vestland
 • Arbeidssted:
  Ågotnes
 • Land:
  NORGE
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  3280786
 • Se her for andre jobber fra Øygarden kommune

Pedagogisk leiar 100% fast - Hamramyra barnehage

Arbeidsoppgåver:

 • Ansvar for å leie barnegruppe og samarbeide tett med foreldre
 • Ansvar for å leie personalet på avdeling
 • Ansvar for planlegging, gjennomføring og dokumentasjon av det pedagogiske arbeidet, i tett samarbeid med det øvrige personalet
 • Bidra til å utvikle Hamramyra barnehage for framtida og vere ein del av barnehagen sitt leiarteam

Kvalifikasjonar: 

 • Godkjent barnehagelærarutdanning, helst med erfaring som pedogisk leiar
 • Gode norsk kunnskapar munnleg og skriftleg

Eigenskapar:

 • Vi søkjer ein person som er tydeleg, raus og inkluderande
 • Du må like utfordringar og vera endringsvilleg
 • Vi treng ein person med godt humør, og som har evne til å inspirere og motivere. Du er positiv og ser verdien av humor på jobb
 • Du set barnet sitt beste i fokus og meistrar både å jobbe sjølvstendig og å samarbeide med andre
 • Du er ansvarsbevist, strukturert og løysingsorientert
 • Du har ein fagleg kompetanse som du omset i praksis. Faglege ambisjonar og hjarte for det du driv med

Personlege eigenskapar vert særskild vektlagt

Anna:

 • Tiltredning frå 22.01.2021
 • Godkjent politiattest må leggast fram før tilsetjing 
 • Dersom det blir internt rekruttering, blir barnehagelærarstilling ledig 

Vi tilbyr:

 • Gode pensjons- og forsikringsordningar
 • IA bedrift
 • Motiverte og kunnskapsrike kollegaer
 • Interessante utfordringar
 • Høve til fagleg og personleg utvikling

Øygarden kommune ønskjer eit arbeidsmiljø prega av mangfald, og at våre medarbeidarar i størst mogleg grad skal spegla mangfaldet i befolkninga. Vi oppmodar alle som er kvalifiserte til å søkja jobb hos oss uansett alder, funksjonsevne, kjønn, eller minoritetsbakgrunn. Som IA-verksemd ønskjer kommunen å leggja til rette for arbeidsforholda dersom du har behov for det.

Etter utløpet til søknadsfristen, vert det sett opp ei offentleg søkjarliste med namn, alder, stilling eller yrkestittel og bustads- eller arbeidskommune for kvar søkjar. Det kan gjerast unntak frå innsyn for opplysningar om ein søkjar dersom vedkomande sjølv ber om det. Opplysningar om ein søkjar, kan verta offentlege sjølv om søkjaren har bedeom ikkje å vert ført opp på søkjarlista. Dersom oppmodinga ikkje vert teken til følgje, vert søkaren varsla om dette.Ved vurderinga av om ei slik oppmoding skal takast til følgje, skal det leggjast vekt på om det knyter seg særleg offentleg interesse til stillinga.

 
Registrer deg på Karriere.no
 • Karriere Jobbmatch
 • Bedrifter ser relevante kandidater
 • Kom i kontakt og motta jobbtilbud
 • Du velger selv din synlighet
 • Over 90.000 registrerte kandidater