Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Oslo kommune

Pedagogisk leder - vikariat

Offentlig forvaltning

Bli med og skap likeverdige muligheter for barn i Alna! 

Vi byr på spennende dager i et stort faglig fellesskap bestående av 170 barnehagelærere og ca 200 andre dyktige medarbeidere fordelt på 25 barnehager. 
Barnehageenheten arbeider etter en felles pedagogisk plattform. Med denne i bunnen fokuserer vi på forebyggende arbeid, tidlig innsats, foreldreinvolvering og tverrfaglig samhandling. For oss er det viktig å være i utvikling mot stadig høyere kvalitet i barnehagene. Gjennom fokus på hverdagspedagogikkens betydning, gode språkmiljøer, satsing på aktivitet og kosthold skaper vi likeverdige muligheter. Bydelen bruker det digitale verktøyet TOPI (tidlig oppsporing og innsats) som systematisk observasjonsverktøy for å styrke og kvalifisere arbeidet med den tidlige og forebyggende innsatsen. 

Barnehageenheten har en plan om å realisere inntil 25% fagpedagoger i barnehagenes grunnbemanning. Spesialpedagoger, barnevernspedagoger, idrettspedagoger, vernepleiere, faglærere og allmennlærere er målgruppa, og i dag har vi 21 fagpedagoger fordelt på 13 barnehager. 
Barnehagebarn skal møte ansatte med høy kompetanse og tid til å følge opp det enkelte barn. Derfor har Alna barnehageenhet definert en kjernetid på 5 timer hver dag.

Vi trenger deg som vil være med og gjøre en forskjell!

Vi søker etter pedagogiske ledere med barnehagelærerutdanning

Arbeidsoppgaver:

Hovedansvar for planlegging, utforming og oppfølging av pedagogiske planer for barnegruppen og enkeltbarn.
Ansvar for å ledelse av vurdering og dokumentasjonsarbeidet på avdelingen
Ansvar for å ivareta godt samarbeid med foreldrene
Være en del av barnehagens lederteam og delta i felles utvikling
Være pådriver i systematisk pedagogisk arbeid
Sørge for individuell oppfølging og pedagogisk veiledning av personale
Tverrfaglig samarbeid med eksterne instanser som fagsenter, barnevern og PPT
Være aktiv bidragsyter i å utvikle et godt arbeidsmiljø
Arbeidsleder for avdelingspersonale

Kvalifikasjoner:

Godkjent barnehagelærer eller tilsvarende etter barnehageloven
Gode leder- og samarbeidsevner
God muntlig og skriftlig framstillingsevne
Gyldig politiattest kreves ved tiltredelse
Menn oppfordres til å søke.
Ved godkjent utenlandsk utdanning, kreves dokumentasjon på bestått norsk på nivå B2. Dokumentasjon  på godkjenning og norskkrav må vedlegges søknaden.

Personlige egenskaper:

Du er leken og lærende, tørr by på deg selv.
Du ser hvert enkelt barn og har en anerkjennende praksis.
Du ser deg selv og barnehagen som et ledd i en lærende
organisasjon.
Du er løsningsorientert og fleksibel.
Du ønsker å gjøre en forskjell i barns hverdag.
Du ønsker faglig og personlig utvikling.

Vi tilbyr:

Enhetlig faglig fokus, mål og retning
Veiledning av nyutdannede og nyansatte.
Felles faglig fora, kurs og opplæring i tråd med bydelens
satsingsområder.
Samarbeid med andre barnehager i samhandlingsteam og et sterkt
faglig miljø.
Vi tilrettelegger for relevant videreutdanning.
Fem planleggingsdager i året.
God pensjonsordning i Oslo Pensjonsforsikring.
Ltr. 31-44