Ledig stilling

Senja kommune

Pedagogisk leder Medby barnehage

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Om stillingen 

Senja kommune har 17 barnehager fordelt over hele kommunen. Vi jobber hver dag med å skape en helsefremmende oppvekst gjennom aktivitet, lek, mestring og sunt kosthold. Vi ønsker å komme i kontakt med gode stabile voksenpersoner som har ett ønske om å jobbe med å utvikle fremtidens viktigste ressurs, barna våre.

I Medby barnehage er det året 24-25, 23 plasser fordelt på 2 grupper med 5-6 ansatte. Den ledige stillingen er en 100 % fast stilling.

Arbeidsoppgaver
 • Iverksette og lede pedagogisk arbeid, i tråd med godt faglig skjønn
 • Sørge for at barnehagelov og rammeplan oppfylles gjennom det pedagogiske arbeidet
 • Ulike oppgaver innenfor planlegging, gjennomføring, dokumentasjon, vurdering og utvikling
 • Å tilby gode lekemiljøer for barn, og å bruke prosjektarbeid som arbeidsform
 • Ha kunnskap om å skape inkluderende felleskap, der barn er meningsfulle aktører og bidragsytere
 • Foreldresamarbeid

 

Pedagogisk leder vil i tillegg ha hovedansvar for:

 • Å sikre en god organisering og struktur av barnehagedagen 
 • Foreldresamtaler/foreldresamarbeid
 • Oppfølging, opplæring og veiledning av ansatte etter gjeldende styrende dokumenter
 • Å være en del av barnehagens lederteam
 • Gjennomføringen av det allmennpedagogiske og spesialpedagogiske arbeidet for barn på sin avdeling\gruppe
 • Å bidra aktivt til at barnehagen er en lærende organisasjon

Kvalifikasjonskrav 

 • Godkjent utdanning som barnehagelærer
 • Må beherske norsk godt, både skriftlig og muntlig nivå A2 og B1
 • Kompetanse i bruk av digitale verktøy  

For mere informasjon om barnehager finner du på vår nettside 

Personlige egenskaper

Senja kommunes verdier er Raus, Fremoverlent og Bærekraftig. Vi søker ansatte som etterlever disse verdiene.

Spesifikt for stilling en søker vi en ansatt som:

 • Er en tydelig og trygg omsorgsperson, som liker å leke og være i aktivitet sammen med barn
 • Er åpne og lyttende for å følge barns initiativ og styrke deres mestringsopplevelser
 • Er faglig engasjert og har gode samarbeidsevner
 • Er selvstendig, ansvarsfull og med god gjennomføringsevne
 • Er åpen, nysgjerrig og har evne til å skape engasjement

Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr 

 • En kommune som har barn som satsingsområde
 • Lønn- og arbeidsvilkår fastsatt i lov og avtaleverk
 • Varierte,spennende og utviklende oppgaver i et godt arbeidsmiljø.
 • Gode pensjonsordninger gjennom KLP 

For stillingen gjelder

 • Lønn etter tariff og kvalifikasjoner.
 • Politiattest, ikke eldre enn 3 måneder kreves ved tilsetting.
 • Kopi av vitnemål attester fremlegges ved intervju. Kopier blir ikke returnert
 • Søker må oppgi minst to referanser, helst fra siste arbeidsforhold
 • Alle arbeidstakere er ansatt i Senja kommune med arbeidssted p.t. som anvist i utlysningsteksten. 
 • I henhold til offentlighetslov kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søker har anmodet om søknad unntatt offentlighet.
Bli bedre kjent med oss her: