Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Stavanger Kommune

Pedagogisk leder med master i spesialpedagogikk

Stokka-barnehagene som består av Stokka, Stokkatunet og Stokkadalen, søker deg som jobber for å være en dyktig og engasjert pedagogisk leder sammen med gode kolleger.
Stokkatunet har ledig stilling for pedagogisk leder med master i spesialpedagogikk til barnehagens spesielt tilrettelagte avdeling (STA). Avdelingen har inntil 10 barn i alderen 1-6 år med ulike omfattende hjelpebehov. 

Ønsker du  å jobbe i en barnehage der kompetanse og faglig utvikling står i sentrum? Da inviterer vi deg til  søke jobb hos oss.

Barnehagene våre ligger idyllisk til i skillet mellom by og land, med nærhet til allsidige turområder og flotte idrettsanlegg. I tillegg til å være en ordinær barnehage, har Stokkatunet barnehage en bydekkende STA-avdeling for barn som trenger særskilt tilrettelegging i opplæringen. Stokkatunet barnehage drives i ett bygg fra 2016 og er særskilt tilrettelagt for å ivareta både et ordinært og et spesielt tilrettelagt barnehagetilbud med for eksempel sanserom, vannbasseng, treningsrom og forøvrig romslig areal med tanke på lek og trening med plass til barnas ulike hjelpemidler.  

Fokusområdet er å skape gode relasjoner til  alle barn for å sikre et trygt og godt barnehagemiljø. Vi vektlegger at barnehagene skal være en god plass å være for store og små. Inkludering og tilrettelegging for den enkelte står sentralt. Dette etterstreber vi hver dag  gjennom VISJONEN VÅR - Med rom for alle og blikk for den enkelte. 

Et inkluderende barnehagemiljø er nødvendig for at alle barn skal oppleve omsorg, mestring, trivsel og læring.
Vi søker deg som er en motivert og engasjert pedagog, som sammen med oss i Stokka-barnehagene ønsker å bygge videre på det gode arbeidet vi gjør. Vi ønsker å løfte barnehagene  inn i fremtiden, ved å utvikle god praksis slik at vi kan gi alle barn et likeverdig barnehagetilbud av høy kvalitet.
Pedagogisk leder skal, under ledelse av avdelingsleder, arbeide målrettet for at barnehagelovens formålsparagraf - § 1 - blir oppfylt. Denne sier blant annet at barnehagen i samarbeid og forståelse med hjemmet, skal ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling.
Barnehagens avdelingsleder er nærmeste overordnede. Pedagogisk leder er faglig leder for sin avdeling/gruppe, som også innebærer veiledningsansvar for det øvrige personalet.

Velkommen til å bli med på laget vårt!  Ta gjerne kontakt for mer informasjon.

 

Kvalifikasjoner:

Godkjent barnehagelærer med master i spesialpedagogikk

Godkjent barnehagelærer med videreutdanning i spesialpedagogikk

Godkjent barnehagelærer med adekvat erfaring fra spesielt tilrettelagt avdeling

Personlige egenskaper:

 • Kan gi avdelingens personale en klar opplevelse av retning, inspirere og fordele 
  oppgaver slik at det enkelte barns, avdelingens og barnehagens mål nås
 • Kan samarbeide godt med andre; deler kunnskap, erfaringer og informasjon og støtter 
  andre for å nå avdelingens og barnehagens mål
 • Har interesse og forståelse for samfunnsoppdraget og fagområdet
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt
 • Robust for å ivareta syke barn og deres foresatte
 • Evne til å be om hjelp og støtte

Vi tilbyr:

 • Allsidig fagmiljø bestående av ulike faggrupper; barnehagelærere, sykepleiere, ergoterapeuter, vernepleiere, fagarbeidere og barnehageassistenter
 • Engasjerte og robuste kollegaer
 • Systemveiledning og kompetansetiltak fra Statped og PPT
 • Samarbeid og støtte fra ulike instanser etter behov
 • Barnehagebasert kompetanseutvikling
 • Gode velferdsordninger
 • Gode pensjons og forsikringsordninger
 • Lønn i tråd med gjeldende tariff, uttelling for relevant master