• Bedrift
  Oslo kommune
 • Søknadsfrist
  05.05.2024
 • Heltid/Deltid
  Heltid
 • Ansettelsesform
  Fast
 • Bransje
  Offentlig forvaltning
 • Utdanningskrav
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring
  Ønskelig
 • Adresse
  0284, OSLO
  OSLO
 • Antall stillinger
  1
 • karriere-kode
  5643371
 • Se her for andre jobber fra Oslo kommune
 • Oppdatert 26.04.2024
Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Oslo kommune

Pedagogisk leder med fokus på aktivt uteliv?

Offentlig forvaltning

GOD START – BARNETS FREMTID
Barnehage med fokus på AKTIVT UTELIV

Hullebergmyra barnehage søker pedagogisk leder i fast stilling.
Til denne stillingen kreves det godkjent utdanning som barnehagelærer.

Vi søker pedagogisk leder med høy grad av faglighet.

Du er inkluderende og kommuniserer tydelig og godt.

Vi søker deg med høy grad av faglighet og gode lederegenskaper. Du er ansvarsbevisst og tar gode beslutninger i tett samarbeid med dine kolleger.

Barnehagens fokusområder er aktivt uteliv, orden og struktur.

Gjennom året har vi også fokus på:

-Felles pedagogisk plattform for alle våre kommunale barnehager i bydelen.

-COS (Circle of security) Trygghetssirkelen.

-Tilvenning.

-Barnas Verneombud.

-Tverrfaglig samarbeid med våre samarbeidspartnere.

-Overganger.

-Oslostandere for kvalitet barnehagene, Oslo kommune

-Fra plan til praksis. Fokus på handlingskompetanse.

-Foreldresamarbeid.

-Nærvær i barnehagen.

-HMS - for en tryggere barnehage.

Har du lyst til å gjøre en forskjell i barns liv?
Evner du å samarbeide med andre for å gi barn en god barndom?
Klarer du å være både omsorgsfull og profesjonell?
Er du opptatt av rommets utforming og inkluderende lekemiljø inne i tillegg til aktive ansatte i uteleken? Ja, da sender du en søknad til oss.


Barnehagene er en del av bydelens Kultur - og oppvekstavdeling. Avdelingen er opptatt av et godt samarbeid mellom de ulike fagmiljøene i avdelingen, som for eksempel Seksjon for helse- og spesialpedagogiske tjenester, Seksjon for barnevern og Familiens hus.

Vi søker pedagogisk leder med stort faglig engasjement som vil være med å bidra til at barnehagen er et sted for utvikling og læring for barn og ansatte.

I Hullebergmyra barnehage får du mulighet til å være med på å sette ditt preg på barnehagens innhold, og å jobbe i team.
I vår barnehage er barna inndelt i grupper og du vil bli kjent med Trollheimen, Breheimen, Huldreheimen og Jotunheimen. Vi jobber tett og samarbeider godt på tvers av Heimene i pedagogisk planarbeid og for å skape gode dager for alle. Fint om du har erfaring med å jobbe i grupper som vi gjør i Hullebergmyra og måten det organiseres på.

Barnehagene i Bydel Ullern har utarbeidet felles visjon og kvalitetsmål og får gode tilbakemeldinger på brukerundersøkelser.
Barnehagen bruker Kidplan daglig som sitt arbeidsverktøy.
Les mer om oss på Barnehageportalen i Oslo Kommune eller besøk vår Facebook side.

Kvalifikasjoner:

*Godkjent utdannelse som barnehagelærer/førskolelærer

*Ønskelig med videreutdanning i ledelse

*Erfaring fra barnehage eller tilsvarende arbeid med barn

*Du må ha gode lederegenskaper og erfaring med å lede

*Du må være god på organisering og finne gode løsninger til det beste for barnegruppen og barnehagen

*Du må ha gode IT kunnskaper

*Du må ha god skriftlig og muntlig fremstillingsevne

*Bestått norskprøve B2 muntlig og skriftlig

*Du må fremlegge gyldig politiattest for å kunne tiltre i stillingen

*Dersom den som ansettes ikke har barnehagelærerutdanning eller tilsvarende vil ansettelsen være midlertidig

Personlige egenskaper:

Du må:

*Lede og ta avgjørelser

*Ha orden & struktur i arbeidet

*Være god på å kommunisere, organisere og informere

*Ta ansvar for daglig organisering av egen Heim

*Være positiv til endring og utvikling for å skape god kvalitet i barnehagen 

*Ta ansvar og følge opp andre Heimer ved behov 

*Være god på å se helheten i organisering, til det beste for barnehagen

*Lage gode faglige pedagogiske planer og inkludere barna og ansatte i planarbeidet

*Involvere og legge til rette for et godt foreldresamarbeid 

*Legge til rette for systematiske Heim-møter med agenda og referat 

*Ha god oversikt over hele barnehagen

*Ta ansvar og følge barnehagens internkontrollrutiner 

*Være tydelig og konstruktiv 

*Sette barna først

*Være leken og verdsette lekens verdi 

*Være strukturert og målrettet 

*Være løsningsorientert

*Ha gode samarbeidsevner

*Ha god relasjonskompetanse

 

Vi tilbyr:

*Felles visjon og kvalitetsmål

*Veiledningsgruppe for nyutdannede barnehagelærere

*Gode muligheter for kompetanseheving og videreutvikling

*Mangfoldig og godt arbeidsmiljø

*Fem planleggingsdager / kursdager i året

*Gode pensjonsordninger

 

 • Bedrift
  Oslo kommune
 • Søknadsfrist
  05.05.2024
 • Heltid/Deltid
  Heltid
 • Ansettelsesform
  Fast
 • Bransje
  Offentlig forvaltning
 • Utdanningskrav
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring
  Ønskelig
 • Adresse
  0284, OSLO
  OSLO
 • Antall stillinger
  1
 • karriere-kode
  5643371
 • Se her for andre jobber fra Oslo kommune
 • Oppdatert 26.04.2024