Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Østre Toten kommune

Pedagogisk leder, inntil 200 % fast

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Arbeidssted: 

Kommunalområde oppvekst består av barnehage, skole, læringssenter, pedagogisk psykologisk tjeneste, helsestasjon- og skolehelsetjeneste, og barneverntjeneste. I Østre Toten kommune satser vi på forebyggende arbeid og tidlig og helhetlig innsats for barn, unge og familier. Kommunen arbeider etter BTI -modellen(Bedre Tverrfaglig Innsats) som grunnlag for å gi rett hjelp til rett tid. Vi samordner og prioriterer tilbud og tjenester på en helhetlig måte, gjennom bruk av verktøyet "helhetlig innsatstrapp". Sektor for barn, oppvekst og opplæring er viktig i dette arbeidet. 

Kapp barnehage ligger i trivelige omgivelser nær Mjøsa. Barnehagens nærmiljø legger til rette for variert lek, mestring og aktivitet. Vi har fokus på barns beste og et trygt og godt læringsmiljø for alle barn. Vi er en barnehage som er opptatt av å legge til rette for barnas utvikling og trivsel. Våre ansatte er kompetente med mye erfaring fra barnehage.

Fakta om stillingen: 

Vi har ledig 100 % stilling som pedagogisk leder, men det er også mulighet for at ytterligere 100 % fast stilling blir ledig. 

Arbeidsoppgaver:

  • Arbeidsoppgaver etter rammeplan- og årsplans innhold.
  • Tett samarbeid med pedagogiske ledere.
  • Foreldresamarbeid.
  • Utviklingsarbeid.

Kvalifikasjoner:

Må-krav:

  • Godkjent 3- årig høgskoleutdannelse eller annen godkjent 3- årig pedagogisk utdannelse.

Ønskelige krav:

  • Erfaring fra barnehage er ønskelig.

Kvalifiserte personer oppfordres til å søke uansett alder, kjønn, funksjonsnedsettelse eller kulturell bakgrunn.

Personlige egenskaper:

  • Du må være en aktiv voksen som ser hvert enkelt barn, som lytter og bryr seg om hva barna ønsker å formidle.
  • Du har gode veiledningsgenskaper.
  • Du har gode samarbeidsegenskaper.

Personlige egenskaper vil bli vektlagt.

Vi tilbyr:

Som ansatt i Østre Toten kommune vil du omfattes av en god pensjons- og forsikringsordning. Vi har meningsfulle arbeidsoppgaver og et inkluderende arbeidsmiljø. Arbeidstakere tilsettes i Østre Toten kommune på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende reglement, lov- og avtaleverk. Det trekkes 2% av bruttolønn til pensjon.

Etter søknadsfristens utløp, vil det bli satt opp en offentlig søkerliste inneholdende navn, alder, stilling eller yrkestittel og bosteds- eller arbeidskommune for hver søker. Det kan gjøres unntak fra innsyn for opplysninger om en søker dersom vedkommende selv ber om det. Opplysninger om en søker kan bli offentlige selv om søkeren har anmodet om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Dersom anmodningen ikke blir tatt til følge vil søkeren bli varslet om dette.