Ledig stilling

Tynset kommune

Pedagogisk leder - faste stillinger

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Tynset kommune har ledig inntil fire 100 % faste stillinger som pedagogisk leder fra 01.08.2023.

Tynsetbarnehagene består av tre kommunale barnehager i Tynset sentrum; Haverslia, Skogstua og Tronstua barnehager. Barnehagene har 4-6 avdelinger og to pedagogiske ledere per avdeling. Kommunen har veiledningsordning for nyutdannede barnehagelærere.

Det søkes etter medarbeidere som
- har barnehagelærerutdanning eller annen relevant høgskoleutdanning og praksis
- har god fagkunnskap og et reflektert syn på arbeid med barn
- har gode samarbeidsevner
- kan arbeide etter barnehagens mål og satsingsområder
- kan arbeide sjølstendig og lede avdelingen
- kan inspirere, motivere, veilede og lede medarbeidere
- sammen med styrer kan utvikle et godt barnehagemiljø, et godt foreldresamarbeid og et godt arbeidsfellesskap for barnehagens medarbeidere basert på kommunens verdigrunnlag: trygghet, inkludering, puls og optimisme

Pedagogiske ledere i Tynset kommune lønnes med kr 34 000 over tariff-minstelønn.

Ved tilsetting kreves politiattest ikke datert eldre enn 3 måneder.

 

Dersom søker ønsker å reservere seg fra offentlig søkerliste,  dette begrunnes. Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort, selv om søker har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Søkeren varsles dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.

Vi ønsker ikke kontakt med annonseselgere/rekrutteringsbyråer.

NB! Søkere må aldri oppgi BankID-informasjon i søknadsprosessen! Dersom du blir spurt om dette, er det et svindelforsøk.