Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Stavanger Kommune

Pedagogisk leder/barnehagelærer

Våland -barnehagene er en kommunal virksomhet i Stavanger kommune som består av 4 bygg,  Vålandshaugen, Våland, Bokkaskogen og Teknikken. I virksomheten er det totalt 21 avdelinger med til sammen 385 barn. Våre bygg ligger i gå avstand til hverandre, og er bynære med gode tog og bussforbindelser. Naturområder i nærheten er blant annet Vålands skogen og Mosvannet.

Virksomheten har også en egen avdeling for utførere som gir spesialpedagogisk hjelp til private barnehager i Stavanger kommune.

Våland-barnehagene har som mål  å oppnå et likeverdig barnehagetilbud med høy kvalitet.

Vi jobber systematisk med kompetanseutvikling til alle våre ansatte i virksomheten.

Som pedagogisk leder og barnehagelærer vil du blant annet ha ansvar for planlegging, gjennomføring og evaluering av pedagogisk innhold på avdeling, i tråd med styringsdokumenter for Stavangerbarnehagen, Rammeplan for barnehagen og barnehagens øvrige planer.

Stillingene er ledig i fra nytt barnehageår i Bokkaskogen,(1stilling) Teknikken,(1 stilling) og Vålandshaugen.(1 stilling)

 

Kvalifikasjoner:

-Godkjent barnehagelærerutdanning
-Gode evner til å synliggjøre teori i praksis
-God kjennskap til Barnehageloven § 31 (retten til spesialpedagogisk hjelp)
-Gode digitale ferdigheter
-Gode kommunikasjonsferdigheter, både skriftlig og muntlig. Dersom du har annet morsmål enn norsk, må du dokumentere et språknivå tilsvarende B2

Personlige egenskaper:

-Du er faglig dyktig og oppdatert
-Du er tydelig, målrettet og handlekraftig
-Du har gode samarbeid- og kommunikasjonsevner
-Du har gode relasjonelle ferdigheter i møte med barn, foresatte og kollegaer
-Du er aktiv bidragsyter for et godt arbeidsmiljø 
-Du er løsningsorientert og endringsvillig

Vi tilbyr:

-En meningsfull og spennende jobb der du kan være med å gjøre en forskjell
-God oppfølging, kurs og egne ordninger for nyutdannede 
-Gode forsikrings- og pensjonsordning
-Stillingskode 763700, Pedagogisk leder, lønn i tråd med gjeldende tariff
-Stillingskode 670900, Barnehagelærer, lønn i tråd med gjeldende tariff