Ledig stilling

Stavanger Kommune

Pedagogisk leder/barnehagelærer

DE GRØNNE ØYENE - HAVLUFT OG NATUR PÅ ALLE KANTER

MASTRA-barnehagene som består av Bru, Skorpefjell og Vestre Åmøy barnehage søker etter pedagogiske ledere som er opptatt av å skape gode relasjoner, er leken, engasjert og har et stort hjerte for barn. Vi ønsker oss  pedagoger som vil jobbe målrettet for et oppvekstmiljø der barn kjenner og erfarer at de er verdifulle og kompetente.

MASTRA-barnehagene satser på kompetanseheving for personalet. Vi deltar blant annet i lærende nettverk og regional kompetanseheving (REKOMP). REKOMP skal bidra til at barnehager utvikler sin pedagogiske praksis gjennom barnehagebasert kompetanseutvikling. Målet er å sikre at alle barn får et likeverdig barnehagetilbud av høy kvalitet. I alle bygg har vi fokus på et inkluderende barnehagemiljø. Det har gitt god utvikling i form av økt teoretisk forståelse og bedre mestring av egen praksis.

Alle barnehagene har flotte nye bygg, og ligger nydelig til med natur og hav på alle kanter. Barnehagene har gymsal som alle avdelinger disponerer.

Pedagogiske ledere hos oss er gitt ansvaret for å iverksette og lede det pedagogiske arbeidet, i tråd med godt faglig skjønn. Som pedagogisk leder skal du veilede barn og ansatte, og sørge for at barnehageloven og rammeplanen oppfylles gjennom det pedagogiske arbeidet. Som pedagogiske leder har du ansvar for planlegging, gjennomføring, dokumentasjon, vurdering og utvikling av arbeidet i barnegruppen.

Kvalifikasjoner:

 • Utdannet førskolelærer eller barnehagelærer
 • Personer med annen utdanning eller erfaring som pedagogisk leder på dispensasjon kan bli vurdert
 • Gode norsk kunnskaper, muntlig og skriftlig
 • Beherske relevant dataverktøy
 • Politiattest må framlegges før tiltredelse

Personlige egenskaper:

 • Du har gode evner til å danne relasjoner og skape tillit
 • Du er faglig engasjert og opptatt av utvikling for deg selv, barna og teamet ditt
 • Lederansvar for ditt team
 • Du evner å ta barneperspektivet, legger til rette for barns medvirkning, og deltar i barns lek og utvikling
 • Viser fleksibilitet, kreativitet og stort løsningsfokus
 • Du er glad i å være ute

Vi tilbyr:

 • Nye og flotte barnehager i naturskjønne omgivelser med natur og hav på alle kanter
 • Avdelingsbarnehager
 • Stort arbeidsrom for planleggingstid
 • Veiledning for nyutdannede
 • Et kjekt, sosialt og trivelig arbeidsmiljø
 • Stabile og trygge medarbeidere
 • Kompetanseutvikling for alle ansatte
 • Gode forsikring- og pensjonsordninger i KLP (Kommunal landspensjonskasse)
 • Stillingskode: 763700 (pedagogisk leder) 670900 (barnehagelærer)
 • Lønn etter ansiennitet