Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Stavanger Kommune

Pedagogisk leder/barnehagelærer

Klar for nye utfordringer?

Vi har ledig stilling som pedagogisk leder og/eller barnehagelærer.

Auglend-barnehagene består av Auglend og Hillevåg barnehager i Hillevåg bydel, ca 3 km fra Stavanger sentrum. Auglend barnehage er både en ressursbarnehage for hørselshemmede og en ordinær barnehage. Auglend har 10 avdelinger der to er tilrettelagt for hørselshemmede.  Barnegruppene er delt inn i tradisjonelle avdelinger med sine faste voksne og ligger plassert i området på Åsen, ikke langt fra turområdet Vannassen. Det er kort vei til Sørmarka, Mosvannet og Vålandskogen.

Hillevåg barnehage har 8 avdelinger fordelt på to bygg innenfor samme tomt. Barnehagen ligger fint plassert inne på området til Stavanger universitetssykehus. Herfra er det kort vei til ulike turområder som Mosvannet, Vannassen og  Vålandskogen.

Våre felles verdier er GLEDE, INKLUDERING OG RESPEKT! Barnehagens visjon: "Barnets beste først!"

Vi er praksisbarnehage for Universitetet i Stavanger og er partnerbarnehage med UiS.

Barnehagene har ca 80 ansatte som består av 28 barnehagelærere, 25 barne- og ungdomsarbeidere og flere andre fagarbeidere samt barnehageassistenter.

Hillevåg barnehage har ledig 3 stillinger som pedagogisk leder fra  1.1.23  eller etter avtale. Er du under barnehagelærerutdanning inviteres du til å søke så finner vi en ordning for tiltredelse.

Velkommen til å bli med på laget vårt!  

Arbeidsoppgaver:

Ha det administrative og pedagogiske ansvaret for en avdeling.

Ansvar for planlegging, gjennomføring og vurdering av alle sider ved arbeidet på avdelingene etter gjeldende planer og vedtak. 

Tilrettelegge for spesialpedagogisk arbeid og ansvar for rapportering og oppfølging av barn med særlige behov.

Samarbeide med instanser som PPT, Ressurssenter for styrket barnehagetilbud, Fysio- og ergoterapitjenesten, barnevernstjenesten, Statped o.a.

Delta i utarbeidelse og planlegging av barnehagens overordnede planer og dens innhold.

Ha hovedansvar for foreldresamarbeid på avdelingen og sikre at dette følges opp. 

 

Kvalifikasjoner:

Godkjent barnehagelærerutdanning

God evne til  å synliggjøre teori i praksis

Personlige egenskaper vektlegges

Kunne lede, inspirere og veilede medarbeidere 

Kunne jobbe systematisk, strukturert og løsningsorientert

Aktiv deltaker i ulike fagsamlinger og møter

Dersom du har annet morsmål enn norsk må språknivå tilsvarende B1 dokumenteres. Gjelder ikke søkere med et skandinavisk morsmål. 

 

Personlige egenskaper:

Du kan lede, inspirere og veiledere medarbeidere

Du er autorativ - tydelig og varm 

Du har pågangsmot og engasjement

Du tar ansvar for at vi sammen når barnehagens mål

Du er serviceinnstilt og kommuniserer godt med ulike mennesker

Du kan motivere og inspirere

Du er robust, pålitelig og har god arbeidskapasitet

Vi tilbyr:

Godt arbeidsmiljø

Faglige sterke ansatte og ansatte i utviklingsprosess dere alle vil hverandre det beste

Fag-og kompetansehevende tiltak internt og i Stavangerbarnehagen

Kontorplass i landskap med flere pedagogiske ledere/barnehagelærer

En arbeidsplass med etablerte rutiner og systemer for drift.

 

Lønn pedagogisk leder i stillingskode 763700: kr 459.100-537.900 som fastsettes ut ifra godkjent ansiennitet, samt garantilønn på kr 36.000 pr år i pedagogisk ledertillegg.

Lønn til barnehagelærer i stillingskode 670900: kr 459.100-537.900 som fastsettes ut ifra godkjent ansiennitet.

Avsatt tid til planlegging er regulert i egen særavtale.