Pedagogisk leder/barnehagelærer

Stavanger Kommune

Tastabarnehagene består av Eskeland, Vardeneset, Gullfaks, Barnehagen Tasta, Smietunet og Smiene barnehage. Vi er i en spennende prosess med å bygge en felles pedagogisk plattform for alle våre 6 barnehager. Barnehagene ligger i naturskjønne omgivelser med kort vei til sjø, skog og by. Barnehagen Tasta, Vardeneset og Smiene flyttet inn i nybygg i 2019 og 2020.

Våre satsningsområder er språk og lek, og psykisk helse. Vi er for tiden med i et inspirerende prosjekt i samarbeid med - Senter for livsmestring - "Sommerfugleffekten" . 
Våre verdier er: Engasjement, trivsel og inkludering.
Barnehagene våre skal preges av et faglig engasjement, og et inkluderende og raust miljø. 

Akkurat nå har vi ledige stillinger i barnehagen Tasta. 

Vi ser etter to pedagoger som vil være med oss på laget. 

Som pedagogisk leder får du et utvidet ansvar for daglig faglig ledelse av avdelingen og deltar i barnehagens ledergruppe.

Det er fint om du skriver noe i søknaden din om du ønsker rollen som barnehagelærere eller pedagogisk leder.

Arbeidsoppgaver:

 • Planlegging, gjennomføring og evaluering av pedagogisk innhold på avdeling, i tråd med Rammeplan for barnehagen og barnehagens øvrige planer
 • Hovedansvar for å legge til rette for et godt samarbeidet innad på avdelingen og på tvers av avdelinger 
 • Spesialpedagogisk arbeid og samarbeid med ulike instanser
 • Foreldresamarbeid
 • Utvikling, kompetanseheving og nytenkning i barnehagen
 • Observasjon, kartlegging, dokumentasjon og synliggjøring av arbeidet
 • Bidra aktivt i barnehagens ledergruppe
 • Være med å bygge Tastabarnehagene sammen med oss

Kvalifikasjoner:

 • Godkjent barnehagelærerutdanning
 • Erfaring fra barnehage er ønskelig 
 • Gode evner til å synliggjøre teori i praksis
 • Gode digitale ferdigheter
 • Beherske norsk muntlig og skriftlig
 • Dersom annet morsmål enn norsk må dokumentasjon på norskprøve 3 foreligge. Gjelder ikke søkere med et skandinavisk språk som morsmål.
 • Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt

Personlige egenskaper:

 • En trygg, engasjert og inkluderende barnehagelærer
 • Faglig dyktig og oppdatert
 • Gode relasjonelle ferdigheter i møte med barn, foresatte og kollegaer
 • Trives med å arbeide i team og er god på samarbeid
 • Evne til å tenke nytt og se løsninger
 • Godt humør og ønske om å bidra til et positivt arbeidsmiljø

Vi tilbyr:

 En meningsfull og spennende jobb der du kan være med å gjøre en forskjell
 • En arbeidsplass preget av humor og glede
 • PC, iPad og andre digitale verktøy på hver avdeling
 • God oppfølging, kurs og egne ordninger for nyutdannede
 • Gode forsikrings- og pensjonsordninger
 • Stillingskode 763700 - pedagogisk leder. Lønn etter ansiennitet 
 • Stillingskode 670900 - barnehagelærer. Lønn etter ansiennitet