Pedagogisk leder / barnehagelærer

Stavanger Kommune

Jåttå Universitetsbarnehage, i Stavanger kommune ligger fantastisk plassert inntil friområdet rundt Jåttånuten i Hinna bydel. Vi har 16 avdelinger fordelt på fire fløyer, en stabil og kompetent personal- og ledergruppe og egen kokk. Bygget vårt har lyse og luftige lokaler, eget storkjøkken, flere grupperom, et stort fellesrom med scene, sceneteppe, lydanlegg og en egen klatrevegg.
Visjonen vår er «Vi kan se barnet innenfra», hovedmålet er at alle barn skal utvikle en god selvfølelse og få støtte til tilknytning og utforsking. Vi bruker Trygghetssirkelen aktivt som pedagogiske verktøy for å se hvert enkelt barn. Samtidig er vi opptatt av at vi er en del av et fellesskap som alle skal inkluderes i.  De siste årene har barnehagen arbeidet med både oppstart og inkludering og har utviklet Jåttå modellen og Inkluderingsmodellen.
Arbeider du i Jåttå barnehage får du både tett og god oppfølging av pedagogisk leder og/eller avdelingsleder, og du får store muligheter for faglig utvikling og utfordringer.  Jåttå barnehage er Universitetsbarnehage og inngår i et partnerskap med universitetet for å styrke barnehagelærerutdanningen. Vi samarbeider om ulike forsknings- og utviklingsarbeid i tillegg til å ha studenter fra barnehagelærerstudiet i praksis.
Ønsker du å være i et spennende, inkluderende fag- og arbeidsmiljø som sammen jobber for å utvikle robuste, ansvarlige, sosiale og kreative barn, er du velkommen som søker hos oss!

Arbeidsoppgaver:

* planlegging, gjennomføring og vurdering av det pedagogiske arbeidet på sin avdeling etter gjeldende planer og vedtak, samt barnehagens HMS-rutiner
* samarbeide med ulike instanser om det spesialpedagogisk arbeidet, og oppfølging av barn med særlige behov
* samarbeide med Universitetet i Stavanger - kan bli pålagt å være praksislærer for studenter som tar barnehagelærerutdanningen
* sikre godt samarbeid mellom foreldre, medarbeidere og ledelsen
* observasjon, kartlegging, dokumentasjon og synliggjøring av arbeidet på avdelingen
* delta i utarbeidelse og planlegging av barnehagens overordnede planer og innhold

Kvalifikasjoner:

* godkjent barnehagelærerutdanning
* har interesse og forståelse for samfunnsoppdraget og fagområdet
* kjennskap og interesse for å arbeide med Trygghetssirkelen, Inkludering og likeverdig lek for alle
* lede, inspirere og veilede medarbeidere til å gjøre en god jobb
* arbeide systematisk og strukturert i det pedagogiske arbeidet
* ha evne til å dele kunnskap, erfaringer og informasjon
* dersom du har annet morsmål enn norsk, må du dokumentere at du har språknivå tilsvarende B1. Gjelder ikke for søkere med et skandinavisk språk som morsmål.

Personlige egenskaper:

* Profesjonell, faglig og målbevisst.
* Gode samarbeidsevner
* Fleksibel og løsningsorientert
* Engasjement og pågangsmot
* Aktiv og service innstilt
* Leken
* Pålitelig og god arbeidskapasitet, robust

Vi tilbyr:

* Fag og lederutviklingsmøter
* Kommunale kurs
* Systematisk veiledning av alle barnehagelærere

* Oppfølging av ekstern veileder til nyutdannede pedagoger de tre første årene

* Godt arbeidsmiljø
* Gode velferdsordninger
* Lønn ped.leder (763700) fra kr. 411.400,- - 506.400,-    30.000,- i pedleder tillegg, alt etter ans.
* Lønn barnehagelærer (670900) fra kr. 411.400,- - 506.400,- etter ans.
* Vi er en røyk og snus fri barnehage gjennom hele arbeidsdagen.

* Tiltredelse etter nærmere avtale.