Pedagogisk leder/barnehagelærer

Stavanger Kommune

Storhaug-barnehagene er sentrumsnære barnehager og består av Nymansveien, Varden, Steinhagen, Ramsvigskogen, St. Svithun og Vassøy barnehage. Vi er i en spennende prosess etter virksomhetssammenslåingen, og sammen arbeider vi for et likeverdig barnehagetilbud med høy kvalitet.

Arbeidsoppgaver:

- Planlegge, gjennomføre og evaluere det pedagogiske arbeidet

- Bidra til et godt og trygt lærings- og arbeidsmiljø for barn og ansatte

- Sikre et godt samarbeid med foreldre, medarbeidere og ledelsen

- Samarbeid med andre instanser knyttet til barnehagevirksomhet 

- Ta del i å videreutvikle Storhaug-barnehagene 

Kvalifikasjoner:

- Godkjent barnehagelærerutdanning

- Gode digitale ferdigheter 

- God kommunikasjonsevne både muntlig og skriftlig

-Dersom annet morsmål enn norsk må du dokumentere at du har bestått språknivå tilsvarende B1

- Evne til å omsette teori til praksis 

- Personlige egenskaper vil bli vektlagt 

Personlige egenskaper:

- Du byr på deg selv, og har gode relasjonelle ferdigheter i møte med barn, foreldre og kollegaer

- Du er en trygg og faglig sterk barnehagelærer

- Du har evne til å tenke nytt, er løsningsorientert og endringsvillig

- Du byr på deg selv, både gir og tar plass i fellesskapet, og har god relasjonell kompetanse

- Du har god arbeidsmoral og arbeidskapasitet og takler et hektisk arbeidsmiljø på en konstruktiv måte

Vi tilbyr:

- Engasjert ledelse og godt fagmiljø

- Kommunale og interne kurs 

- Eget veiledningsprogram for nyutdannede 

- Gode forsikrings- og pensjonsordninger 

- Stillingskode: 763700-Pedagogisk leder

- Stillingskode: 670900-Barnehagelærer

- Vi følger Stavanger kommune sine retningslinjer i forhold til lønnsplassering