Ledig stilling

Lillehammer kommune

Pedagogisk leder  

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Lillehammer kommune har 11 kommunale barnehager og er organisert under sektor for Oppvekst, utdanning og kultur.
Sektoren har en felles visjon:
God samordnet innsats gir trygghet, kompetanse og livsmestring
Verdier vi bygger vårt arbeid på: Profesjonalitet - Ansvarlighet - Respekt.

Følgende vikariat er ledig neste barnehageår:                                       

Røyslimoen barnehage: 100% foreldrepermisjon f.o.m 2.9.24 til 31.7.25

Ved endringer kan det bli ytterligere stillinger ledig i andre barnehager også.


For nærmere opplysninger, ta kontakt med leder i Røyslimoen barnehage.

Aktuelle søkere vil bli invitert til intervju. 

Ansettelse skjer med 6 måneders prøvetid på de vilkår og med de plikter som følger av lov, tariffavtaler og reglementer.

Ved ansettelse kreves politiattest.

Ifølge Offentlighetsloven § 25 kan søkers navn bli offentliggjort, selv om det er bedt om konfidensiell behandling. Søkeren vil i så fall bli forespurt om dette.

Kvalifikasjoner:

 • Godkjent førskolelærerutdanning/barnehagelærerutdanning
 • Vi søker barnehagelærere som kan inspirere og motivere sine medarbeidere til å realisere barnehagens mål og samfunnsmandat
 • Gode IKT ferdigheter
 • Erfaring fra barnehage er en fordel
 • Gyldig politiattest må fremlegges ved ansettelse.
 • Menn oppfordres til å søke
 • Krav om norskferdigheter jmfr Lov om barnehager § 27

Personlige egenskaper:

 • Gode lederegenskaper
 • Selvstendig, løsningsorientert og gode samspill- og samarbeidsferdigheter
 • Profesjonell, faglig engasjert og reflektert
 • God rollemodell
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt 

Vi tilbyr:

 • Veiledning av nyutdannede
 • Solid og engasjerende fagmiljø
 • Engasjert barnehageeier
 • Lønnsvilkår etter gjeldende avtaler
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger