Ledig stilling

Stavanger Kommune

Pedagogisk leder

Vil du SAMMEN MED oss bidra til å gi barna på Tasta en god oppvekst?
 
Tastabarnehagene preges av et inkluderende og raust miljø, og våre medarbeidere har høy faglig kompetanse. Barna i Tastabarnehagene skal møte voksne som er opptatt av høy kvalitet i alle ledd. Er du den vi søker til teamet vårt?
 
Tastabarnehagene består av 6 barnehager: Eskeland, Vardeneset, Gullfaks, Barnehagen Tasta, Smietunet og Smiene barnehage.
Visjon vår er: Kompetente barn SAMMEN MED kunnskapsrike voksne. Vi arbeider etter verdiene: engasjement, trivsel og inkludering.
 
Vi jobber i profesjonelle lærende fellesskap på tvers av barnehagene. Barnehagebasert kompetanseutvikling er våre vår arbeidsform. Hva vil du bidra med i våre lærende barnehager?
 
Som pedagogisk leder hos oss er du den faglige ambassadøren for god tjenestekvalitet og en trygg og god oppvekst på Tasta.

Det er ledig en stilling for pedagogisk leder/barnehagelærer i Tastabarnehagene. 

Kvalifikasjoner:

 • Godkjent Barnehagelærerutdanning
 • Gode evner til å synliggjøre teori i praksis
 • God kjennskap til Barnehageloven § 31 (retten til spesialpedagogisk hjelp).
 • Gode digitale ferdigheter
 • Gode kommunikasjonsferdigheter, både skriftlig og muntlig.
 • Dersom du har annet morsmål enn norsk, må du dokumentere et språknivå tilsvarende B2

Personlige egenskaper:

 • Du er faglig dyktig og oppdatert
 • Du er tydelig, målretta og handlekraftig
 • Du har gode samarbeid- og kommunikasjonsevner
 • Du har gode relasjonelle ferdigheter i møte med barn, foresatte og kollegaer
 • Du er aktiv bidragsyter for et godt arbeidsmiljø
 • Du er løsningsorientert og endringsvillig

 

Vi tilbyr:

 • En meningsfull og spennende jobb der du kan være med å gjøre en forskjell
 • En arbeidsplass preget av humor og glede
 • PC, iPad og andre digitale verktøy på hver avdeling
 • God oppfølging, kurs og egne ordninger for nyutdannede
 • Gode forsikrings- og pensjonsordninger
 • Stillingskode 763700 - pedagogisk leder
 • Vi følger Stavanger kommune sine retningslinjer om lønnsplassering