Ledig stilling

Stavanger Kommune

Pedagogisk leder

Stokka-barnehagene, Stokka, Stokkatunet og Stokkadalen, søker deg som jobber for å være en dyktig og engasjert pedagogisk leder sammen med gode kolleger.

Ønsker du  å jobbe i en barnehage der kompetanse og faglig utvikling står i sentrum? Da søker jobb hos oss.

Barnehagene våre ligger idyllisk til i skillet mellom by og land, med nærhet til allsidige turområder og flotte idrettsanlegg. I tillegg til å være en ordinær barnehage, har Stokkatunet barnehage en bydekkende STA-avdeling for barn som trenger særskilt tilrettelegging i opplæringen.
 
Fokusområdet er å skape gode relasjoner til  alle barn for å sikre et trygt og godt barnehagemiljø. Vi vektlegger at barnehagene skal være en god plass å være for store og små. Inkludering og tilrettelegging for den enkelte står sentralt, dette etterstreber vi hver dag  gjennom VISJONEN VÅR - Med rom for alle og blikk for den enkelte. 

Et inkluderende barnehagemiljø er nødvendig for at alle barn skal oppleve omsorg, mestring, trivsel og læring.
Vi søker deg som er en motivert og engasjert pedagog, som sammen med oss i Stokka-barnehagene ønsker å bygge videre på det gode arbeidet vi gjør. Vi ønsker å løfte barnehagene  inn i fremtiden, ved å utvikle god praksis slik at vi kan gi alle barn et likeverdig barnehagetilbud av høy kvalitet.

Pedagogisk leder skal, under ledelse av avdelingsleder, arbeide målrettet for at barnehagelovens formålsparagraf - § 1 - blir oppfylt. Denne sier blant annet at barnehagen i samarbeid og forståelse med hjemmet, skal ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling.

Barnehagens avdelingsleder er nærmeste overordnede. Pedagogisk leder er faglig leder for sin avdeling/gruppe, som også innebærer veiledningsansvar for det øvrige personalet.

Velkommen til å bli med på laget vårt!

Kvalifikasjoner:

Godkjent barnehagelærerutdanning.


Personlige egenskaper:

- Kan gi avdelingens personale en klar opplevelse av retning, inspirere og fordele 
oppgaver slik at avdelingen og barnehagens mål nås
- Kan samarbeide godt med andre; deler kunnskap, erfaringer og informasjon og støtter 
andre for å nå avdelingens og barnehagens mål
- Har interesse og forståelse for samfunnsoppdraget og fagområdet

- Personlig egnethet vil bli vektlagt

 

Vi tilbyr:

- Et rikt fagmiljø
- Engasjerte kollegaer
- Barnehagebasert kompetanseutvikling  Film: Barnehagebasert kompetanseutvikling | udir.no- Veiledning
- Gode velferdsordninger
- Gode pensjons og forsikringsordninger
- Lønn i tråd med gjeldende tariff, uttelling for relevant master