• Bedrift
  Horten kommune
 • Søknadsfrist
  10.12.2023
 • Heltid/Deltid
  Heltid
 • Ansettelsesform
  Fast
 • Bransje
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring
  Ønskelig
 • Adresse
  3187, HORTEN
  HORTEN
  Norge
 • Antall stillinger
  1
 • karriere-kode
  5450457
 • Se her for andre jobber fra Horten kommune

Horten kommune

Pedagogisk leder 

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Hortens barnehagens visjon er Sammen for en bærekraftig oppvekst, og gjennom våre fokusområder psykososialt barnehage-miljø, og leke og læringsmiljø arbeider personalet aktivt med inkluderende fellesskap som ivaretar barnas behov for lek og omsorg. For å imøtekomme barn - og familiens behov er det en satsing og prioritering på blant annet tidlig innsats, forebygging og tverrfaglig samhandling. Grunnlaget for utvikling og læring blir lagt i barnas første leveår. For å sikre systematikken i arbeidet har ansatte fra forebyggende enhet og pedagogisk psykologisk tjeneste fast månedlig oppmøtetid i alle barnehager. På denne måten sikres det at barn- og familier får rett hjelp til rett tid og av riktig instans. For å sikre at personalet har tilstrekkelig tid til gjennomføring av tidlig innsats og tverrfaglig samarbeid er det tilført 5 % ekstra grunnbemanning i alle barnehager. Horten kommune har 8 kommunale barnehager, og vi har nå 5 ledige stillinger i Nordskogen barnehage, Åsgårdstrand barnehage og Blåbærlyngen barnehage. 

Nordskogen barnehage er en 4-avdelings barnehage beliggende helt inntil marka-grensa i Horten, med kort vei til allsidige naturområder som vi benytter så mye vi kan.
Vår visjon er «gnist – glød – glede», og den er noe vi bærer med oss i alt vi gjør.
Vi skal være rause, varme og tydelige relasjons-arbeidere som veileder, støtter og leker. Gjennom prosjektarbeid som metode, arbeider vi for å skape et inkluderende lek- og læringsmiljø hvor alle har mulighet til å delta. I prosjektarbeid er vi spesielt opptatt av nyere barnelitteratur og det fysiske lekemiljøet.
Vi er opptatt av å ha et godt mestrings-klima, der samarbeid og deling på tvers av avdelinger står i fokus. Arbeidsmiljøet vårt er preget av humor, glede og raushet. 
Vi søker nå 2 pedagogiske ledere i 100% vikariat fra omgående og frem til 31.07.2024. 

Åsgårdstrand barnehage er en 5-avdelings barnehage fordelt på to hus. Barnehagens visjon er "Et godt sted å være, et godt sted å leke og lære". Vi bruker prosjektarbeid som metode, og ser at det er gjennom prosjekt og lek at alle barn får mulighet til å bidra og være en del av fellesskapet.  Barnehagen ligger sentralt til i Åsgårdstrand, med fine turområder i kort avstand. Vi er opptatt av mestrings-klima der vi løfter hverandre, og legger til rette for bruk av kompetanse. Fleksibilitet, samarbeid og deling på tvers er viktig, i tillegg til humor i hverdagen.
Vi søker etter en pedagogisk leder i 100% svangerskaps-vikariat fra 01.01.24 - 01.11.24, med mulighet for forlengelse.

Blåbærlyngen barnehage er en syv avdelings barnehage som ligger på Skoppum. Barnehagen har naturen som nærmeste nabo, et stort og flott uteområde, og en grill-hytte ved idrettsanlegget som er i bruk daglig. Personalet arbeider med inkluderende leke- og læringsmiljø, og har et fokus på hvordan det fysiske rommet har betydning for relasjonelle møter i lek. Gjennom nyere barnelitteratur og udefinerbare materialer legges grunnlaget for prosjektarbeid med tilstedeværende ansatte som ser, hører og møter barn.

Vi er opptatt av mestrings-orientert ledelse hvor medarbeiderne opplever autonomi og vi har tillit til hverandre, og hverandres kompetanse. Vi har et stort fagmiljø med dyktige ansatte som er opptatt av kunnskaps-utvikling, erfaringsdeling og samarbeid på tvers.
Vi søker nå pedagogisk leder 100% fast stilling, og 100% vikariat fra omgående - 30.06.2024.

Kvalifiserte kandidater vil fortløpende bli invitert til intervju. 

Kvalifikasjoner:

 • Godkjent utdanning som førskolelærer/barnehagelærer, eller annen treårig pedagogisk utdanning på høgskolenivå med videreutdanning i barnehagepedagogikk.
 • Gode norskkunnskaper, både muntlig og skriftlig.
 • Nokut-godkjenning for personer med utenlandske yrkes-kvalifikasjoner, samt dokumentasjon på avlagt norsk-prøve og oppnådd nivå B2 på del prøvene i skriftlig fremstilling, leseforståelse, lytteforståelse og muntlig kommunikasjon. 
 • Politiattest i tråd med barnehageloven må forevises før tiltredelse. Politiattesten skal ikke legges ved søknaden.

Personlige egenskaper:

 • Du er faglig interessert
 • Du er en lekende og varm voksen i møte med barn
 • Du er løsnings-orientert og reflekterer over egen og dine kollegaers praksis
 • Du er en bidragsyter i teamarbeid
 • Du må kunne jobbe systematisk og ha gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Du har evne til å inspirere, engasjere og bygge gode relasjoner
 • Du er tydelig og strukturert
 • Du har stor arbeidskapasitet og takler stress

Vi tilbyr:

 • Et godt faglig miljø med motiverte og reflekterte medarbeidere
 • Barnehagebasert kompetanseutvikling og tilbud om videreutdanning gjennom Udirs studiekatalog eller andre studietilbud som høgskoler eller universiteter tilbyr barnehagelærere.
 • Systematisk veiledning av nyutdannede barnehagelærere
 • Bedriftshelsetjeneste
 • Gode forsikrings og pensjonsordninger
 • Fri bruk av Horten svømmehall
 • Rabatt på treningssenter
 • Lønn ihht hovedtariffavtale og ansiennitet
 • Tre uker ferie i juli, ferie i påskeuken og to dager ferie i romjulen.

 

 

 • Bedrift
  Horten kommune
 • Søknadsfrist
  10.12.2023
 • Heltid/Deltid
  Heltid
 • Ansettelsesform
  Fast
 • Bransje
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring
  Ønskelig
 • Adresse
  3187, HORTEN
  HORTEN
  Norge
 • Antall stillinger
  1
 • karriere-kode
  5450457
 • Se her for andre jobber fra Horten kommune